Ersoy: Rant Planı Yine Meclis Gündeminde!

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, KTMMOB Değişiklik Yasa Önerisi’nin yeniden meclis gündemine gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.


Ersoy, sermayenin iş bitiricisi olan hükümetin, 6 Şubat depremi öncesinde 55/89 İmar Değişiklik Yasa Tasarısı’nı meclisin gündemine getirmesini hatırlatarak tasarının içeriğinden bahsetti. Önerinin, imar planları oluşturulurken Şehir Plancılarının, Şehir Planlama Dairesi’nin ve bölge sakinlerinin devre dışı bırakıldığını belirten Ersoy, belediyelerde çalışan herhangi bir mühendise imar planı yapma yetkisini verdiğini söyledi. Ersoy, değişiklik önerisinin şehir planlama bilimini olduğu gibi yok sayarak, yaratacağı kaosu umursamadan, tamamen sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını ifade etti.

6 Şubat depreminin hemen ertesinde KTMMOB Değişiklik Yasa Önerisi’nin yeniden gündeme geldiğini söyleyen Ersoy, depremin halk üzerinde yarattığı etkinin büyüklüğüne değinerek, iki yasada da yapılmak istenen değişikliğin dondurulduğunu ifade etti. Yasaların geri çekilmediğini belirten Ersoy, bu haftanın başına kadar sürecin dondurulduğunu aktardı. Ersoy, hafta başında İmar (değişiklik) yasa tasarısının yine meclisin gündemine geldiğini vurgulayarak, amaçlarının ne olduğunu sordu.

Amaçları Şehir Planı Bilimini Devre Dışı Bırakarak, Sermayenin İstediği Gibi At Koşturabileceği Bir Zemin Yaratmak

Ersoy, Şehir Plancıları Odası’nın yıllardır İskele’de süregelen inşaat sermayesinin rant planlarının önünde bir kaya gibi durarak mücadele ettiğini anlattı. Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hayata geçene kadar emirnameyi delmeye çalışan sermayeyi çeşitli yöntemlerle durdurmaya çalıştıklarını kaydeden Ersoy, “Davalar açıyor, ara emirleri alınmasını sağlıyor, bölgenin rant uğrana daha da çarpık yapılaşmasına engel oluyorlar” dedi.  Ersoy, yasada yapılmak istenen değişikliğin, şehir plancılarını, hatta olduğu gibi şehir planı bilimini devre dışı bırakarak, sermayenin istediği gibi at koşturabileceği bir zemin yaratmak ve kuralsızlaştırma adı verilen yöntemle kendi kurallarına, kendi kâr arzularına göre imar planları hazırlatmak olduğunu söyledi.

Bunun için de belediyelere imar planı hazırlama yetkisi verdiklerini söyleyen Ersoy, “Disiplinler arası bir çalışma gerektiren imar planı hazırlama sürecini, belediyede çalışan herhangi bir mühendisin alanla ilgili bir uzmanlığa sahip olmasını bile şart koşmadan, eline bırakmak istiyorlar” diye konuştu. Yasada yapılmak istenen daha fazla değişiklik olduğunu ifade eden Ersoy, esas meselenin rant olduğunun altını çizdi.

Şehir Plancıları Odası’nın Rant Planının Önüne Geçmek İçin Verdiği Mücadelenin Yanındayız

Ersoy, “Çünkü sermayenin hareket yasası bunun üzerine kurulu. Daha fazla kâr için yapamayacakları şey yok. Verimli toprak arazilerini de betona boğarlar, güzelim İskele kıyılarını da lağımla doldururlar; yeter ki daha fazla kâr elde etsinler. Emek ile sermaye arasında uzlaşmaz bir çelişki var. Sermaye ile doğa arasında uzlaşmaz bir çelişki var. Bu çelişkileri yadsıyarak yaşamak mümkün değil. Biz tarafımızı seçtik; emekten yanayız, doğadan yanayız, bilimden yanayız. Şehir Plancıları Odası’nın rant planının önüne geçmek için verdiği mücadelenin yanındayız” ifadelerini kullandı.