GAÜ Emekçilerin Alın Terinin Üstüne Konmanızın Hesabını Soracağız

Bilindiği üzere, Girne Amerikan Üniversitesi’nin sigorta ve ihtiyat sandığı borcu olan 17 Milyon TL tutarındaki miktar henüz sadece çok az bir bölümü yapılan ve tamamlanması için belki de bu silinen miktardan daha fazla para gerektiren bir inşaata karşılık silindi. Her şeyden önce, bu inşaat iki işçinin canına malolmuş bir inşaattır. Bu inşaat, törenle Maliye Bakanlığı’na devredilmiş ve insanlara pandemi hastanesi vaadiyle tanıtılmıştır. Bu tören aslında halk ile alay etme törenidir çünkü bu tören vergisini, emekçinin hakkını ödemeyenin ödüllendirilme törenidir.

Bugün bu töreni alkışlayanlar bilmelidirler ki, Girne Amerika Üniversitesi kendi zararına bir devir yapacak anlayışta bir kuruluş hiçbir zaman olmamştır. Çünkü GAÜ, bırakın devlete kendini zarara uğratacak bir devirde bulunmayı, çalışanlarının maaş, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını dahi düzenli yapmayan bir kurumdur. Daha da üzücüsü ise devletin de bu eksik yatırımları tamamlamayacak oluşudur. Çünkü devlet bu eksik yatırımlara para ayırabilecek olsaydı, Girne Amerika Üniversitesi’nin inşaatını alacağına kendi pandemi hastanesini yapardı.

Yatırımları yapılmayan Girne Amerikan Üniversitesi çalışanlarının hakları ise ne hükümetin ne GAÜ’nün umrundadır.  Oysa alkışı, sevinci ve teşekkürü alan Girne Amerikan Üniversitesi ve hükümet olmuştur; hem de GAÜ çalışanlarının yıllarca süren emek ve alın teri üzerinden gövde gösterisi yaparak…

Bağımsızlık Yolu olarak bizlerin elbette düzenin beslediği partilerin kurdukları hükümetlerden bir beklentimiz yoktur. Her zamanki gibi bizi hiç şaşırtmadınız. Emekçinin karşısında, sermayenin yanında olan bu tutumunuza şaşırmasak da bilmenizi isteriz ki mücadelemizi hiç eksiltmeden sürdüreceğiz. GAÜ emekçilerinin alın terinin üstüne konmanızın hesabını soracağız.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü (a)
Yahya Çukurovalı
Bölge Örgütlenme Sorumlusu