GAÜ, Önce Emeğe Yatır!

(08.07.2016)

“Çalışanların maaşlarının ödenmemesi ve sosyal sigorta yatırımlarının yatırılmamasıyla ilgili GAÜ tarafından yapılan açıklama itiraf niteliğindedir. Açıklamada, “Girne Amerikan Üniversitesinin geniş kapsamlı yatırımlarının devam etmekte olmasının bazı ödemelerde gecikme yarattığını ancak bunun dönemsel ve kısa süreli olduğunu ve bu sıkıntının kısa sürede çözüleceğini ifade etmek isteriz. Maaşların bir kısmı ve bir kısım personelin özellikle yaz dönemlerinde ve veya yoğun yatırım dönemlerinde isteğe bağlı bankaya bağlanmaları en fazla 3-4 aylık bir dönemi kapsamaktadır. 2 ay içerisinde tüm mükellefiyetlerin eksiksiz yerine getirileceği şekilde planlanma yapılmıştır.” denildi.

Anlaşıldığı üzere, yatırım emekçinin maaşı pahasına yapılmaktadır. Çalışanın maaşının öncelikli geldiği ise sadece emeğe saygı değil ayrıca önemli bir işletme kuralıdır. GAÜ gibi adanın dört yanına yayılmış bir sermaye kuruluşuna işletme dersi (!) vermek istemeyiz ancak, önce maaş ödenir sonra yatırım gelir. Kaldı ki, sermayenin özü emektir.

Bunun gibi uygulamalar bize tekrar tekrar göstermektedir ki kendi haline bırakılan sermaye, seçimini sömürüden yana kullanacaktır. Hem de bunu, denetlenmeyen gizli köşe bucakta değil, gözümüzün önünde yapacaktır. Bu yüzdendir ki emekçinin güvencesini sağlayabilecek tek mekanizma, özel sektör emekçilerinin kendilerinin kuracağı sendikalarıdır.

Süslü açıklamalar değil, emek sömürüsü gerçektir. Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın!

Bağımsızlık Yolu

Leave a Comment