Geçiş Noktaları Konusunda Çifte Standardı Kabul Etmiyoruz

Bağımsızlık Yolu olarak, Kıbrıs’ın kuzeyine giriş-çıkış yapılan kara, hava ve deniz tüm noktalarda eşdeğer bir standartın uygulanması gerektğini savunuyoruz.

Günümüz koşullarında giriş-çıkış noktalarının açılması tartışmaları, hangi şartlarda bunun yapılması gerektiği tartışmasından bağımsız yürütülemez. Böyle bir tutum siyaseten ve ahlaken tutarsız bir görüntü oluşturmaktadır.

Bu konuda polemik konusu olan ve sürekli karşılaştırmaya tabi tutulan Türkiye’den gelen hava kapıları ve güneyden gelen kara geçiş noktaları üzerindeki tartışmaları; “o açıldı bu açılmadı” üzerinden değil, hangi kapının hangi şartlarda açılması öngörüldüğünün analizi ile yapmakta fayda vardır.
Bu analizde esas olanın geçiş noktalarının açılmasının toplum sağlığı üzerindeki risklerinin hakkaniyetli ve gerçekten objektif şekilde değerlendirilmesi olması gerekiyor. İster milliyetçi sağın “rum karşıtı” söylemlerle kara geçiş noktaları üzerindeki söylemleri; ister Kıbrıs Cumhuriyetçi cenahın Türkiye karşıtı söylemlerle hava kapılarının açılması üzerine yaptıkları eleştirileri partimiz samimiyetsiz bulmaktadır.

Hangi geçiş noktası veya hangi kapı olursa olsun; toplum sağlığını tehlikeye sokmayacak şekilde karantina, kontrol ve test uygulamalarının tüm noktalarda eşit şekilde uygulanması ve “bu bizim standartımızdır” denmesi ciddiyetin gereğidir.

Hiç bir kesimin ne cebine giren para ne de kıble yaptıkları hamaset politikaları ailelerimizin, dostlarımızın ve kader birliği yaptığımız içinde bulunduğumuz halkımızın sağlığını tehlikeye atamaz, atmamalıdır. Giriş-çıkışlar başlasın, dendiğinde sadece bir tarafı işaret eden her kesimin, karşıtı olduğunu iddia ettiği şeye dönüştüğünü ise üzülerek gözlemliyoruz.


Bağımsızlık Yolu (a)
Münür Rahvancıoğlu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri