Geleceğimiz İçin Bir Tehdit

Ülkemizde neredeyse her gün bir iş kazası yaşanmaktadır, oysa binlerce işyerlerindeki çalışma koşullarını denetlemek için devlet yalnızca 9 müfettiş istihdam etmiş vaziyettedir.

Ülkemizde kadına yönelik şiddet ciddi boyutlardadır, oysa devlet eliyle yürütülen tek bir kadın sığınma evi yoktur, devlet bunun için bütçe ayırmamaktadır. Durum böyleyken Din İşleri Dairesi’nin kadrosu 4 katına çıkarılıyor. Bu kabul edilemezdir.

Ayrıca mevcut yasadan dini istismar ve gericilik karşıtı ibarelerin çıkarılma sebebi rastlantı değildir. Bu yasa doğrudan doğruya bunların zeminini oluşturacak bir yasadır.

Kıbrıslı Türk halkı laik yönetim anlayışının temellerini özümsemiş bir halktır. Bu yasa anayasanın laik anlayışıyla da çelişmektedir.

Söz konusu yasa geleceğimize bir saldırıdır. Meclis’teki tüm vekillere çağrımız, bunları düşünerek yasanın geçmesine engel olmalaradır. Bizler, bu doğrultuda mücadele vermeye devam edeceğiz.

Mustafa Keleşzade: (Bağımsızlık Yolu)