Gök: Sendika Emekçinin Emniyet Kemeridir

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri ve Lefkoşa milletvekili adayı Gazi Gök, Yeni Bakış TV’de Kazım Denizci’nin programına katılarak seçimlere ve emeğin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bizi Yönetenler Açık ve Net Bir Şekilde Sermayeden Besleniyor

Özel sektörde sendikalaşma mücadelesini uzun yıllardır verdiklerini anlatan Gazi Gök, Meclis’e yasayı da sunduklarını ancak bu yasanın hiçbir hükümet döneminde geçirilmediğini belirterek, “bunun sebebi bizi yönetelerin açık ve net olarak sermayeden beslenmesidir” ifadelerini kullandı. “Sendika emekçinin emniyet kemeridir” diyen Gök, özel sektörde sendika zorunluluğu getirilirse kayıt dışı çalışmanın önüne geçleceğini, güvenli ve güvenceli iş koşullarının yaratılacağını ve iş kazalarının da azalacağını vurguladı. Üniversitelerin öğrenci adı altında kayıt dışı işçiliğe çanak tuttuğunu anlatan Gök, devletin herhangi bir denetimi olmadığını ifade etti. Çalışma yaşamındaki sorunların çözümü için emekten yana bir siyasi iradenin gerektiğini belirten Gök, “işçlerin birlik olması halinde patronlar haklarımızı vermeye mecbur kalacaktır” sözlerini kullandı.

“Devletin inşatlarda ve yol yapımında denetimi veya yaptırımı yoktur” diyen Gök, inşaat sektöründe çalışan biri olarak patronların istediğini yaptığını, Belediyelerin ve devletin müdahale etmediğini belirtti. Ülkemizde ahbap çavuş ilişkisi ile işlerin döndüğünü anlatan Gök, özel sektörde sendikalaşmanın denetimi de getireceğini ifade etti.

Şatafatlı Binalar Yaparız Ama Engelliler Giremez

Bağımsızlık Yolu’nun sosyal hizmetler alanındaki parti programına da değinen Gazi Gök, her bölgeye sığınma evi ve şiddet önleme merkezi açılması için mücadele ettiklerini; görmezden gelinen LGBTİ bireylerin hakları ile ilgilendiklerini anlatarak “engelli kişilerin kamu binalarına erişimi, çalışabilmesi, sosyal yaşama katılabilmesi devletin görevidir” dedi. “Şatafatlı binalar yaparız ama engelliler giremez” ifadelerini kullanan Gök, toplu taşımanın eksikliğini vurgulayarak, gençlerin, arabası olmayan yoksul insanların ve engellilerin nasıl seyahat edeceğini sorguladı.

Çağdaş Bir Vatandaşlık Yasası Şarttır

Hükümetin istisnai vatandaşlık adı altında siyasi amaçlarla vatandaşlık vermesine karşı olduklarını anlatan Gök, toplumsal mutabakatla belirli kriterler belirlenmesinin ve adil, herkese eşit uygulanacak, çağdaş bir vatandaşlık yasasının geçirilmesinin şart olduğunu ifade etti. Bazı kişilerin uzun yıllar ülkede yaşamasına ve çalışmasına rağmen siyasi görüşü veya etnik kimliği sebebiyle vatandaş olamadığını, bazı kişilerinse hak etmedği halde vatandaş olduğunu vurgulayan Gök, gelen giden hiçbir hükümetin bu düzeni değiştirmediğini çünkü bu düzenden faydalandıklarını belirtti.  

Eğitim ve Sağlık Ücretsiz Olmalı

Devlet okullarında kağıt, üniforma, kırtasiye ve benzeri paralar toplandığını; hastanede ilaç bulunmadığını, bazı makinelerin bozuk olduğunu hatırlatan Gök, eğitimin ve sağlığın temel bir hak olduğunu ve ücretsiz olması için mücadele ettiklerini anlttı. “Bu yola, zorluklarını bilerek çıktık” diyen Gök, her alanda sermayeye karşı emeğin sesini yükselteceklerini vurguladı.