Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, 10 Mayıs 2018 tarihinde Mağusa’da artan çarpık kentleşmeye, Mağusa Limanı’nda yaşanan kirliliklere, Ayluga Sulak Alanı gibi doğal yaşam alanlarının talanına, sermayenin doğa üstünde yarattığı ekolojik tahribatlara karşı tek çatı altında mücadele etmek için kuruldu.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölgesi’nin yanı sıra Güç-Sen, Toplumcu Demokrasi Partisi, Makamer, Biyologlar Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kültür Derneği, Magem ve Bağımsız Çevre Aktivistleri de platformun bileşenleridir.

14 Mayıs 2018 tarihinde Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Ayluga Sulak Alanı’nın 100 metrelik Mutlak Koruma Alanı sınırları içerisinde, Mağusa Belediyesi tarafından usulsüz izin verilen inşaatın yanında basın bildirisi okunmuştur. Çevre Dairesinin onay vermediğine dair ilgili yazı basın ile paylaşılmıştır. Takibinde Çevre Dairesinden görüş gelinceye kadar Mağusa Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı iptal edilmiştir.

Mücadele devam etmektedir.