Halkın İradesi YSK’nın Kolaycılığına Kurban Edilemez

Yüksek Seçim Kurulu 13 numaralı duyurusunda Covid 19 önlemleri kapsamında evde veya devletin gösterdiği yerde karantinada bulunan kişilerin seçimlerde ve anayasa referandumunda oy kullanamayacaklarını duyurdu. Karantinada tutulan kişiler arasında temaslı şüphesi ile karantinada olan kişiler olduğu gibi, yurtdışından geldiği için karantinada bulunan kişiler de tutulmaktadır.

Halihazırda 4 binin üzerinde kişi devletin gösterdiği yerlerde karantidadır. Bu kişilerin bir kısmının vatandaş olmadığı dahi hesaba katılırsa, seçmen nüfusunun en az yüzde birlik kısmının bu seçimde YSK’nın kararı ile seçme hakkı elinden alınıyor.

Bağımsızlık Yolu olarak pandemi döneminin başından beri halk sağlığının her şeyden önce gelmesi gerektiğini vurguladık. Bu çerçevede gerekli olduğu durumda sokağa çıkma yasağı talep ettik ve bilimsel standartların gerektirdiği tüm durumlarda karantina uygulanmasını savunduk. Halen de bilimin ışığında karantina uygulamasının devamını savunmaktayız. Fakat YSK’nın seçimlere yönelik aldığı karar halkın demokratik iradesine bir darbe teşkil etmektedir. Halk sağlığı ve kişinin sağlığı için bir bireyin dolaşım özgürlüğünün kısıtlı bir süre kısıtlanması ile halkın önündeki 5 seneyi etkileyecek siyasal iradeye etkisinin gasp edilmesi, yasanın temel metni olan anayasanın belirlenmesindeki söz hakkının elinden alınması aynı şeyler değildir. Toplumun bir kısmının oy kullanma hakkının elinden alındığı bir seçim ve anayasa uygulamasının meşruluğu tartışılır hale gelecektir.

Bağımsızlık Yolu olarak niyet edilirse sağlık otoriteleri ile YSK’nın işbirliği sonucu halk sağlığını tehlikeye atmadan ama vatandaşların demokratik haklarını da gasp etmeden bir yöntem geliştirilebileceğine inanmaktayız. Farklı ülkelerde Covid 19 öncesinde dahi posta ile oy kullanma, elekronik olarak oy kullanma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Kısa bir sürede bu tarz bir altyapının geliştirilmesi mümkün olmasa da YSK’nın oy kullanamazlar kolaycılığına kaçmadan uygun yöntemi geliştirme sorumluluğu vardır. YSK seçimlerde halkın iradesinin sandıklara en doğru şekilde yansımasını garanti etmek için vardır, bu iradeyi zedelemek için değil. Halkın iradesinin sandıklara yansıması sizin kolaya kaçma çabanıza kurban edilemez. Bağımsızlık Yolu olarak YSK’nın alınması gereken önlemleri diğer organlar ile işbirliği içerisinde alarak karantinadaki vatandaşlarımızın siyasi iradesinin sandığa yansıması için gerekli adımları atmasını talep ederiz.  

Bağımsızlık Yolu (a)
Mustafa Keleşzade
Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Sekreteri