Hayalden Gerçeğe Sınıf Mücadelesi!

Her geçen gün daha da pahalılaşan hayat, emekçi sınıfları yoksulluğa itiyor. İçinden geçmekte olduğumuz kriz, ultra zenginlerin daha da zenginleştiği bir süreç olarak yaşanıyor. Halkın her kesimi; esnaf, küçük üretici, meslek sahipleri, kamu ve özel sektör emekçileri sırasıyla bedel öderken, bu süreçte saçının teline bile dokunulmamış tek kesim olan ultra zenginler, büyük patronlar ve onların temsilcileri olan rejim partileri bizden fedakarlık istemeye devam ediyorlar.

Bizi içerisine sürüklemeye çalıştıkları yoksulluk, kaderimiz değildir. Eğitimin parayla satılması, akaryakıt fiyatlarının gün aşırı zamlanması, parası olmayanın sağlık hizmeti alamaması, on binlerce ev boş dururken emekçilerin ev sahibi olamaması, büyük marketlerin kontrolsüzce zam yapması; ultra zenginler daha da zengin olsun, büyük patronlar karlarına kar katsın diye uygulanan bilinçli politikaların ürünüdür. 

Ancak rejim partilerinin kaderimizmiş gibi gösterdikleri yoksulluğa mahkum değiliz. Bu krizin bedelini, bugüne kadar teşvikler, hibeler, muafiyetler ve vergi afları ile semirtilmiş ultra zenginlere ödetebiliriz. Bunun için Servet Vergisi mücadelesine omuz vermeli, krizi zenginlerin kapısına taşımalıyız!

1 Mayıs 2022, Kıbrıslı Türk emekçilerin sendikasız, sigortasız ve güvenceli bir gelirden yoksun yaşamaya mahkum edildiği koşullarda gerçekleşiyor. Emekçilerin partisi Bağımsızlık Yolu ise, bu cendereden çıkış için özel sektörde on ve üzeri çalışanı olan patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması talebini yükseltiyor. Alım gücümüzle birlikte erimekte olan Asgari Ücret, en düşük kamu maaşına eşitlenmeli

Kıbrıs’ın kuzeyinde emekçileri Türkiyeli-Kıbrıslı, Kamu-Özel diye bölmeye çalışan, kamuda dahi kadrolu emekçilerle kadrosuz emekçileri birbirine düşürmekten fayda uman her türlü gerici yaklaşım karşısında emekçi sınıflarımızın birliği, ortak mücadelesi dışında bir yol yoktur. Bağımsızlık Yolu emekçilerin ortak sınıfsal çıkarlarını savunmak üzere tüm halkımızı mücadeleye ve örgütlenmeye çağırıyor.

Emeğin Günü olan 1 Mayıs’ta, Emekçinin Partisi olan Bağımsızlık Yolu ile birlikte yürüyelim. Krizin bedelini ultra zenginlere ödetelim.

Bağımsızlık Yolu