Hayvan Refah Yasası Uygulansın

Ülkemizi paylaştığımız hayvan dostlarımızın durumu, malumunuzdur ki hiç de iç açıcı değil. Hayvan dostlarımız gerek sokakta gerekse de yaşadıkları yerlerde şiddet görmekte, kötü bakılmakta ve hak ettikleri refahı yakalayamamaktadırlar. Bu meseleye duyarlı kişilerin koyduğu çaba olsa da, sistemin hayvanların aleyhine kurulu olmasından ötürü boşa gidiyor. Bu konuları düzenleyen “Hayvan Refahı Yasası” kağıt üzerinde yeterli görünmesine rağmen, yasayı uygulamakla yükümlü merciler hantal ve umursuzca davranmaktadırlar.

Yaşadığımız çevreyi hayvan dostlarımız için daha yaşanılır bir yer haline getirme kaygısında olan bizler, hem bahsi geçen yasanın daha iyi bir hale getirilmesi hem de yasanın hakça uygulanması gerektiği düşüncesindeyiz. Buradan hareketle yapmış olduğumuz yasa değişiklik önerisi 20 Haziran Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecektir. Bizler de aynı gün saat 09.30’da meclis önünde olacak ve kamuoyuna açıklama yapacağız. Hayvan haklarına duyarlı herkesi bizimle dayanışmaya çağırırız.

Bizler; Altın Patiler Derneği, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ Kısırlaştır Aşıla Yaşat Projesi& DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği, LAÜ Kısırlaştır Aşıla Yaşat Kulübü, Sessiz Kullar Derneği ve Bağımsız Hayvan Hakları Aktivistleri olarak Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketini oluşturduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi