Hodri Meydan!

Değerli Basın Emekçileri, Emekçi Halkımız,

Bugün Meclis’te güvenoyu almak için bulunan UBP-YDP-DP azınlık hükümeti; yıllardan beridir Kıbrıslı Türk halkı üzerinde sürdürülen müdahalelerin, son zamanlarda açık açık gerçekleşmesinin bir ürünüdür. Cumhurbaşkanlığı seçiminde baskı, usulsüzlük ve dış müdahale ile gözümüze soka soka yaşananlar; UBP kurultayının yaptırılmaması, HP’li vekillerin istifa ettirilmesi, DP içerisinde sürdürülen ayak oyunları gibi biçimler aldı. Tüm bunların sonucunda da UBP-YDP-DP azınlık hükümeti kurdurulma aşamasına geldi. Bu azınlık hükümeti kökü dışarda bir hükümet olduğu kadar, Kıbrıslı Türk halkının her türlü demokratik, ekonomik, sosyal hakkına da bir saldırı hükümeti olacağının sinyallerini ilk günden vermektedir.

Kablo ile elektrik getirilmesi; Kıb-Tek’e yatırım yapmak bir yana AKSA’nın temsilcisi niteliğindeki bir vekilin Enerji işlerinin başına getirilmesi; halkımızın çağdaş bir Vatandaşlık Yasası beklentisine rağmen toplumu gerecek açıklamalarla vatandaşlık konusunun siyasi rant malzemesi yapılması tüm bunların örnekleridir. Vatandaşlık konusu; hak edenin siyasi iradeye minnet etmeden vatandaş olabileceği, hak etmeyenlerin bakanlar kurulu kararı ve istisnai vatandaşlık uygulaması ile vatandaş olamayacağı çağdaş bir vatandaşlık yasası ile çözülmelidir. Halkımızın isteği bu yöndedir. Ancak Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkleri halkımızın bütününden ayrıştırarak kendilerince bir “Türkiyeli-Kıbrıslı” ayrımı yaratmaktan çıkar uman yerli işbirlikçiler, bu azınlık hükümeti boyunca tam tersi şekilde davranmak niyetinde olduklarını yaptıkları açıklamalarla göstermektedirler.

Halkımız Kıb-Tek’in özelleştirilmesine, yatırım yapılmayarak zayıflatılmasına, AKSA’nın haksız bir şekilde enerji politikamızın üzerinde bir asalak gibi yapışmasına karşıdır. Ayrıca kablo ile elektrik konusu, Kıbrıslı Türklerin çıkarları gözetilmeden ve salt bir bağımlılık ilişkisi yaratacak şekilde hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, pandemi ve TL’nin değer kaybı bağlantılı yoksulluk, emekçi sınıfların belini bükmüş durumdadır. Ancak UBP-YDP-DP azınlık hükümeti, emekçi sınıfların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesin değil, ultra zenginlerin daha çok kar etmesini hedefleyen bir yönelim içerisindedir. Özel sektörde sendikalaşma, yoksullaşan ve işsiz kalan kesimlerin desteklenmesi, Göç Yasası’nın kaldırılması, servet vergisi gibi konular bu hükümetin gündemin bile değildir. Onlar ultra zengin azınlığı temsil eden bir azınlık hükümeti kurarken, bu ülkenin çoğunluğu “Türkiyeli-Kıbrıslı”, “kamu-özel çalışanı” diye bölünmeye ve bölünerek yönetilmeye çalışılmaktadır.

Bağımsızlık Yolu olarak, halkımıza yönelik bir saldırı hükümeti olarak kurdurulan UBP-YDP-DP azınlık hükümetine direneceğiz. Biz kökeni fark etmeksizin geleceğini bu topraklarda gören Kıbrıslı Türk halkıyız, siz ise kökü dışarda işbirlikçilersiniz. Siz sırtınızı AKP-MHP iktidarına dayayıp, ikbalinizi kaybetmekte olan bir diktatöre bağlıyorsunuz, bizler ise kendi gücümüz ve potansiyelimizle hareket ediyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz, karşınızda geri adım atmıyoruz, sizden korkmuyoruz! Elinizden geleni ardınıza koymayın çünkü kazdığınız kendi mezarınızdır.

HODRİ MEYDAN!

Bağımsızlık Yolu (a)
Münür Rahvancıoğlu
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri