İfade Özgürlüğünün Yanında, Faşizmin Karşısındayız

Özgürlükçüyüz Ama Salak Değiliz. İfade Özgürlüğünün Yanında, Faşizmin Karşısındayız

Afrika Gazetesi’nde yayınlanan karikatür ve ardından oluşturulan durumu endişe ile takip etmekteyiz. Bağımsızlık Yolu olarak hem anayasanın, hem kazanılmış temel insan haklarının, hem de demokratik bir toplum olmanın temel yapı taşlarından olan ifade özgürlüğünün yanında olduğumuzu belirtiriz.

Afrika Gazetesi’nin karikatürü yayınlaması da, demokratik tahammüller çerçevesinde buna tepki gösterilmesi de ifade özgürlüğüdür. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki özgürlükçüyüz ama salak değiliz!

Özellikle TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın hakaretlerle bezeli hedef gösteren açıklamasını hem ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı, hem de adada emekçi kitleler arasında etnik kutuplaşma yaratmaya dönük açık bir kışkırtma olarak görmekteyiz.

Hükümet koltuklarını işgal eden DP ve UBP liderliğinin konu ile ilgili yaptıkları, yalakalığın son aşaması olarak nitelendirilebilecek açıklamalar ise işbirlikçilerin topluma verebilecekleri zararın potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Özellikle dün akşam Afrika Gazetesi önünde gerçekleştirtilen eylemde kendini gösteren ve bugüne yapılan çağrılarla devam eden faşist odaklar tarafından göçmen emekçilerin kışkırtılması üzerine yapılan çağrılar kabul edilemezdir.

Polisin de, yargının da anayasal görevi ifade özgürlüğünün yanında olmaktır. Yani bu faşist kışkırtmaların sorumlularının yakalanması ve yargılanması da polisin ve yargının görevidir.

Bağımsızlık Yolu olarak her daim ifade özgürlüğünün, emeğin kurtuluşunun yanında, faşizmin karşısındayız. Tüm demokrat, özgürlükçü kesimlere de çağrımız ifade özgürlüğünün yanında, faşizmin karşısında konumlanmalarıdır.

Bağımsızlık Yolu (a)

Ali Şahin

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri

Leave a Comment