İngiltere Kanlı Ellerini Kıbrıs’tan Çek!-England, Take Your Bloody Hands Off Cyprus!

İngiltere Kanlı Ellerini Kıbrıs’tan Çek!

11 Ocak gecesi İngiltere ve ABD Yemen Husi yönetimi bölgesine yönelik koordineli bir hava ve deniz saldırısı gerçekleştirmiştir. Saldırıların mazereti İsrail devletinin Filistin halkına yönelik soykırımcı saldırılarına karşı Filistin halkı ile dayanışmak için Husiler’in Kızıldeniz’de ticareti sekteye uğratmakta olan girişimleri gösterilmiştir. Bu saldırılar Ortadoğu’da emperyal saldırganlığın en ciddi yıkımlardan birini yarattığı ve 400 bine yakın kişinin hali hazırda hayatını kaybettiği Yemen’de daha fazla kan ve gözyaşı dışında bir şey getirmeyecek, bölgemizdeki gerilimleri de arttıracaktır.

Gerçekleştirilen koordeli saldırılara Kıbrıs’tan Ağrotur İngiliz Üssünden kalkış yapan 4 Typhoon savaş uçağı da katılımıştır. Böylece adamız bölgesel bir emperyal saldırganlığın ve bölgesel çatışmanın parçası haline getirilmiştir. İngiltere’nin adamızı emperyalizmin bölgesel uçak gemisi gibi kullanması kabul edilemezdir. Kıbrıs sizin haksız ve gayrimeşru savaşınızın üssü değil ada halklarının yaşam alanıdır. Ada halklarının söz, yetki, karar ve iktidar mücadelesi olan Kıbrıs Sorunu, adamız, üzerindeki tüm yabancı güçlerden arınana kadar sürecektir. Bağımsızlık Yolu olarak Siyonist İsrail’in soykırımcı saldırgalarına karşı Filistin halkı ile, emperyal saldırganlığa karşı Yemen halkı ile dayanışmamız bir kez daha belirtir ve İngiltere’yi kanlı ellerini evimizden çekmeye çağırırız.

İngiltere Kanlı Ellerini Kıbrıs’tan çek!

Out Out Out British Bases Out!

Bağımsızlık Yolu (a)
Mustafa Keleşzade
Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı

England, Take Your Bloody Hands Off Cyprus!

On the night of January 11, the UK and the USA carried out a coordinated air and sea attack against the Yemen Houthi administration region. The excuse for the attacks was that the Houthi’s were disrupting trade in the Red Sea in order to show solidarity with the Palestinian people against the genocidal attacks of the Israeli state. These attacks will bring nothing but more blood and tears in Yemen, where imperial aggression has caused one of the most serious destruction in the Middle East and nearly 400 thousand people have already lost their lives, and will increase tensions in our region.

4 Typhoon warplanes taking off from Akrotiri British Base in Cyprus also participated in the coordinated attacks. Thus, our island has been turned into a part of a regional imperial aggression and regional conflict. It is unacceptable that England uses our island as a regional aircraft carrier for imperialism. Cyprus is not the base of your unjust and illegitimate war, but the living space of the island peoples. The Cyprus Problem, which is the struggle of the island peoples for will, authority, decision making and power, will continue until our island is cleared of all foreign powers. As worker’s party Bağımsızlık Yolu, we once again express our solidarity with the Palestinian people against the genocidal aggression of Zionist Israel, and with the Yemeni people against imperial aggression, and call on England to remove its bloody hands from our home.

England, take your bloody hands off Cyprus!

Out Out Out British Bases Out!

Bağımsızlık Yolu (a)
Mustafa Keleşzade
Deputy Secretary of External Affairs