Kadınlar evde değil, sokakta güzel; kadınlar sükutta değil, isyanda güzel!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü isyan günüdür; her geçen gün büyüyen ve gelişen kapitalizm, toplumsal cinsiyet eşitliğini ortadan kaldırmış ve kadın emeğini sömürmektedir. Sermaye, kadını güvencesiz, esnek ve ucuza çalıştırmaya zorlarken, kadınlar iş hayatlarında, özellikle özel sektörde, uzun saatlere karşın düşük ücretlerle çalıştırılıyor ve işten çıkarılma korkusuyla yüzleştiriliyor.

Ataerkil düzenin, kadının üzerine yıktığı toplumsal kimlik, cinsiyet rolü ve ev içi emek,  varolan sistemin devamını ve sürekliliğini sağlarken, ev içinde şiddeti doğuruyor, kadınları bir yandan toplumdan yabancılaştırırken bir yandan da birseyselliklerinden uzaklaştırıyor.

8 Mart sokağa çıkma günüdür; baskıcı, bağnaz ve gerici zihniyetler, kadın ve kadın bedeni üzerinde söz sahibi olduğunu iddia ediyor, kadının giyiminden ve hareketlerinden dolayı  tacizi ve tecavüzü meşrulaştırmaya çalışıyor.Kadınlar, iş hayatlarında ve/veya kamusal alanlarda fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalıyor, kimliklerini ve bireyselliklerini yitirmeye zorlanıyor, sindiriliyor ve bastırılıyor. Son 10 yılda, adanın kuzeyinde gazete manşetleri 19 kadının katledilmesine yer vermiş, son 2 yılda da binlerce kadın yaşadıkları şiddetten ötürü polise başvurmuştur.

Neoliberal politikaların gelişmesi ile birlikte adanın kuzeyinde kadın metalaştırılıyor, ticari araç olarak kullanılıyor, kötü çalışma koşulları içerisinde seks köleliğine maruz bırakılıyor.

8 Mart mücadele günüdür; Rosa Luxemburg’un da dediği gibi, toplumun özgürleştirilmesinin temeli, kadının özgürleştrilmesinden geçer. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yoksun olduğu tüm siyasi, ekonomik ve sosyal alanların iyileştirilmesi için verilecek olan mücadele ortak olmalıdır; feminizm sadece kadınların üzerinde olan bir yükümlülükten ziyade erkeklerin de rol alacağı mücadele ile ulaşılacaktır. Yaklaşın, feminizim herkes içindir.

8 Mart isyan günüdür, sokağa çıkma günüdür, mücadele günüdür. Bağımsızlık Yolu olarak, devletin anayasal görevi olan kadına yönelik şiddete karşın  önleyici ve koruyucu tedbirler alınmasını, gece kulüplerinin kapatılmasını ve devletin görevi olan kadın sığınma evinin şehrimiz Girne’de hemen şimdi hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

 

‘’Kadınlar evde değil, sokakta güzel; kadınlar sükutta değil, isyanda güzel’’

 

Yaşasın 8 Mart!

 

 

Bağımsızlık Yolu

Girne Birimi