Kamusal Ücretsiz Eğitim Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz

Anayasanın 59. Maddesinde Öğrenim ve Eğitim Hakkı başlığıylayla düzenlenen kamusal ücretsiz eğitim hakkı, günümüzde bir yandan Eğitim Bakanlığı’nın bir yandan da Devlet Okulları İdarelerinin ve Okul Aile Birliklerinin gaspı altındadır.

Devlet okullarının ihtiyaçlarını karşılamak ve altyapısını sağlamak yasal görevi olan Eğitim Bakanlığı bu görevini yerine getirmemekte ve her eğitim dönemi devlet okullarını deyim yerindeyse kendi kaderiyle baş başa bırakmaktadır.

Öte yandan, Eğitim Bakanlığı’nda eğitim yılı için gerekli ihtiyaçlar temin edilmediğinden bu sorunu kendilerince çözmek adına Devlet Okullarının İdareleri ve Okul Aile Birlikleri, ekseriyetle kayıt dönemlerinde öğrenci ve velilerden ‘kayıt harcı’, ‘kırtasiye parası’, ‘aidat’, ‘yardımcı öğretmen parası’ adı altında gayrıyasal ve denetim dışı olarak para toplamaktadır.

Milli Eğitim Yasası, Okul Aile Birliklerinin gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını ve bağış toplamasını tamamen gönüllük esasına göre, her türlü zorlayıcılıktan uzak kalınmak koşuluna bağlamıştır. Ancak uygulamada, Eğitim Bakanlığı’nın görevini yerine getirmemesi sonucu Okul İdareleri ve Okul Aile Birlikleri öğrencileri okula kaydetmenin bir gereği gibi ücret alınmasını zorunlu tutan fiili bir durum yaratmaktadır. Bölgemizdeki devlet okullarında her eğitim yılı, temel bir hak olan ücretsiz, kamusal eğitim hakkı açıkça ihlal edilmektedir.

Tüm bunların yanında, Okul İdareleri ve/veya Okul Aile Birlikleri tarafından tamamen gayrısal bir şekilde yardımcı öğretmen istihdamı da, hem velilere ciddi bir mali külfet yaratmakta, hem de yardımcı öğretmenlik için yasal olarak aranan niteliklere sahip olmayan bu kişiler yasadışı ve sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıklarından ciddi bir emek sömürüsü de yaşanmaktadır.

Lefkoşa’da bulunan devlet okullarında, giyilmesi zorunlu tutulan üniforma fiyatları 300 ile 700 TL arasında değişmektedir. Belirli yerlerden üniforma alınmasının zorunlu tutulması ayrı bir sektör ve rant kapısı sağlamış durumdadır. Anayasa ve yasalarımıza göre zorunlu eğitim çağındaki çocuklara üniformak zorunluluğu getiriliyorsa; ücretsiz eğitim hakkının bir parçası olarak üniforma giderlerinin de devlet tarafından karşılanması gerektiğini savunuyoruz.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak, devlet okullarında öğrenci ve velilerden gayrıyasal ve denetimsiz bir şekilde para toplayarak ücretsiz kamusal eğitim hakkını gasp eden Okul İdareleri ve Okul Aile Birlikleri ile buna sebep olan ve göz yuman Eğitim Bakanlığı’nı bugün Lefkoşa’da bulunan devlet okulları önünde bildiri dağıtarak protesto ettik. Ücretsiz, kamusal eğitim hakkını gasp eden bu uygulamaya son verilip; kitap, kırtasiye, üniforma gibi tüm okul ihtiyaçları, ücretsiz, kamusal eğitim hakkımızın gereği olarak devlet tarafından karşılanıncaya değin mücadelemize devam edeceğiz! ÜCRETSIZ, KAMUSAL EĞITIM HAKTIR!

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü