Kararlı Mücadelemiz Yükselerek Devam Edecektir

“Ayluga Sulak Alanı, barındırdığı ekosistemiyle, yüzlerce yerli, göçmen, üreyen ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan kuşlara ev sahipliği yapan, uluslararası öneme sahip, Mağusa’nın önemli habitatlarından biridir. Potansiyel Natura 2000 Alanı olma ünvanına sahip olan Ayluga Sulak Alanı, 2008 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmiş,Sulak Alanlar ve Su Ortamlarının Korunması Tüzüğü gereğince sulak alan çevresindeki  100 metrelik alan Mutlak Koruma Alanı kapsamında yerleşime kapalı duruma getirilmiştir.

Ayluga Sulak Alanı, suya sıfır çiftlikler ve ağıllar, ateş yakılan piknikler, sulak alan yanında yaratılan ses kirliliklerinden dolayı tehdit altında olmakla birlikte, civarında gerçekleştirilen yapılaşma ve kaçak yapılaşma ciddi ve geri dönüşümü zor ekolojik tahribata sebebiyet vermektedir.

Yasal mevzuat gayet açık olmasına rağmen, bugün, bulunduğumuz bölgede  dolgu işlemi gerçekleştirilmiş, hudutlara taş duvar uygulaması yapılmaktadır. Bildiğimiz üzere, Mutlak Koruma Alanı kapsamında olan Sulak Alanların civarında yapılacak olan herhangi bir yapılaşma için Belediyenin, Çevre Koruma Dairesi’nden görüş istemesi gerekmektedir. Henüz ilgili daireden olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmamasına rağmen, Pazar günü de dahil olmak üzere ısrarla devam eden taş duvar uygulaması, Mağusa Belediyesi tarafından derhal durdurulmalı ve sonrasında gelebilecek girişimler engellenmelidir.

Ayluga Sulak Alanı da dahil olmak üzere ülkemizdeki Sulak Alanların korunmasına yönelik akılcı, çağdaş ve özgün yönetim planları hızla hayata geçirilmelidir. Ayluga Sulak Alanı civarındaki özel mülklerin kimseyi mağdur etmeden, devlet arazilerine dahil edilip istimlak edilmeleri için yetkili kurumların çalışmalar başlatması, yapılaşma girişimlerinin önüne geçmek için gereklidir. Geçtiğimiz aylarda, verilen tepkiler üzerine Ayluga bölgesinde mühürlenen yasadışı inşaat da dahil olmak üzere, yapılaşma yapılan yerlerin rehabilite edilip habitata tekrardan kazandırılması önemlidir.Devletin planlayıcı, yürütücü ve denetleyici yapılarının hukuk dışı uygulamalara karşı sessiz kalması kabul edilemez.Başbakanlığı, İçişleri Bakanlığını, Turizm ve Çevre Bakanlığını,Mağusa Belediyesini ve konu ile ilgili tüm kurumları acilen etkin önlem almaya çağırıyoruz. Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu olarak kararlı mücadelemiz yükselerek devam edecektir”.

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu