Karpaz’ı Sermayeye Hazırlıyorsunuz, Biliyoruz! İzin Vermeyeceğiz!

(26.08.2017)

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Karpaz Milli Parkı’ndaki hür eşekleri Milli Park’ta özel bir bölgeye toplamayı hedefliyor. Proje kapsamında, anne sütünden kesilen eşekler evcilleştirilerek ihtiyaç duyulan çiftçilere verilecek.

Bölge halkı eşeklerin tarlalara girip ekinlere zarar vermesinden rahatsızken bir yandan da kulakları kesilmiş, öldürülmüş, burnuna zincir bağlanmış eşek haberleri ile karşılaşıyoruz.

Açlık ve susuzlukla mücadele eden hayvanların köylere, tarlalara girmesine çözüm olarak sorunun temeline inip onlara su ve yiyecek sağlamak, tarlalara girişlerini engelleyecek önlemler almak yerine eşekleri bir bölgede toplayıp, evcilleştirilmelerini, ihtiyacı olan insanlara dağıtılmalarını çözüm gören anlayışın,  yani Karpaz Milli Parkı bölgesini imara açmak isteyen hükümetin,  bunu hür eşeklerden kurtulma çabası olarak yorumluyoruz.

Bizler biliyoruz ki her ne kadar eşeklerin sağlığı ve daha uzun hayat sürmeleri için yapılacağı iddia edilen bu projenin arkasına gizlenen bir sermaye vardır. Sermayenin gözünü Karpaz’a diktiği CTP-DP hükümeti döneminde Karpaz’a elektrik götürülmeye çalışıldığı zaman fark edilmişti. O tarihlerden beri ise sermayenin Karpaz’a şirin görünmek için uyguladığı yöntemlere tepkiliyiz.

Tıpkı eşeklerin geleceği, refahı düşünülüyor algısı yaratma çabalarında olduğu gibi, Karpaz’a elektrik götürme uğraşı da halkın yararınaymış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ancak  arka planda gizlenen kar hırsı uğruna, bilhassa Karpaz’ın ve daha sonra hür eşeklerin talan edilmek istendiğini biliyoruz.

Kıyıların ve kamusal alanların peşkeşi ardı arkası kesilmeden devam ederken, küçük esnafların tesisleri hızlıca yıkılıyorken -haklı sebepleri görebiliyoruz ve bunun ekolojik mücadelemize katkısı olduğunu da düşünüyoruz- büyük sermayedarların otellerine dokunulmamasının akabinde şimdi de sıranın eşeklere gelmesi şüphelerimizi haklı olarak artırmaktadır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, örgütler ile beraber hareket ederek, bölge halkının ve yarım asırdır Karpaz Milli Parkı’nda yaşayan ve o bölgenin simgesi haline gelmiş olan hür eşeklerin barış içinde yaşaması için sorunun temeline inip gerçek bir çözüm üretmesi yükümlülüğünü hatırlatmayı borç biliriz.

Eşek ailelerini dağıtmak, evcilleştirip insan kullanımına sunmak bir ‘çözüm’ değil, hayvanların özgürlüğüne müdahaledir.

Yetkililerin beceriksizlikleri hiçbir canlının yaşamına müdahale hakkı doğurmaz.

Bu sebeple Milli Park’taki hayvanların refahından sorumlu olan bakanlık, görevini yerine getiremiyorsa derhal  istifa etmelidir.

Değerlerimize sahip çıkmak ve yaşatmak varken adanın tüm değerlerine sermayenin diş bilemesine seyirci kalmayacağız. Kapitalizmin ve bu düzenin hiç bir oyununa boyun eğmeden mücadeleye devam edeceğiz.

Bağımsızlık Yolu Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi (a)

Çise Sezerel

Leave a Comment