Kentimiz Kadınlar İçin Güvenli Hale Gelene Dek Kesintisiz Mücadele

Lefkoşa’da son 2 günde 3 kadına yönelik şiddet olayının yaşandığı haberi, parça parça uygulamalarla kadına yönelik şiddetin önlenemeyeceğini bir kez daha göstermiş oluyor. Gerek Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bir sığınma evi olması, gerekse Poliste bulunan Kadına Yönelik Şiddeti Biriminin yalnızca Lefkoşa’da olması bakımından şiddet uğrayan Lefkoşa’da yaşayan kadınların diğer bölgelere kıyasla destek alması daha elverişli gözükmektedir. Ancak buna rağmen art arda yaşanan kadına yönelik şiddet vakaları, devletin kadınları şiddetten koruyucu ve şiddeti önleyici bütünlüklü ve merkezi bir mekanizma geliştirmeyişinin eksikliğini gözler önüne sermektedir.

Kadına Şiddeti Önleyici Uygulamalara Bütçe Ayırmamak Politik Bir Tercih!
Kent Güvenlik Sistemi adı altında kurulan ve sivil yaşamımıza darbe niteliğinde olan MOBESE kameralarına devlet bütçesinden para akıtılırken yıllardır kadına yönelik şiddeti önleyici uygulamalara bütçe ‘bulunmaması’ politik tercihtir. Kendisini feminist adleden bir vekilin öncülüğünde Mobese Yasası geçerken kadına yönelik şiddeti önleyici tedbirler alınabilmesi için
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Mecliste yeterli bütçe ayrılmaması içinde bulunduğumuz durumun vahametini, hem milletvekillerinin hem bakanların kadınların şiddete uğramasına çanak tuttuklarını göstermektedir.

MOBESE Değil Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Merkezi!
Kadınların demir sopayla darp edildiği, cinsel şiddete maruz kaldığı bir kentin güvende olduğunu kim söyleyebilir? Lefkoşamızın kadınlar için güvenli bir hale gelmesi için mobese kameralarına değil; sokakların aydınlatılmasına, kadına yönelik şiddet önleme merkezlerinin ve kadın sığınma evlerinin hayata geçirilmesine, ALO 183 ihbar hattının geliştirmesine, Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla sosyal hizmet uzmanı ve personelinin istihdamına ihtiyaç vardır.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kesintisiz Mücadele!
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak, bakanlar, milletvekiller, polis teşkilatı, belediye başkanları, kim sorumluluktan kaçıyorsa koltuklarında onlara rahat vermeyeceğiz; taleplerimiz gerçekleşene ve yaşadığımız kent kadınlar için güvenli bir hale gelene dek mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz!

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü (a)

Cansu N. Nazlı
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütlenme Sorumlusu