Kıbrıslı Türklerin Onuruna Leke Sürenlerden Olmayın

(16.10.2015)

Kıbrıslı Türk siyasilere açık çağrı;

Süslü püslü cümlelerle bize yutturulmaya çalışılan sözde “Asrın Projesi”, özünde; içinde yaşadığımız eko-sistem ve dünyayı paylaştığımız bütün canlılar için hayati öneme sahip olan suyun ticarileştirilmesinden, piyasalaştırılmasından başka bir şey değildir. Siyasi iradesi gasp edilmiş, içinde yaşadığı koşullardan ötürü kendi ihtiyaçlarını dahi belirleme hakkı elinden alınmış Kıbrıslı Türkler, bu projeye karşı mücadele edemez hale getirilmek istenmektedir. Şu an ise yeni bir utanç tablosuyla karşı karşıyayız. Halkı tarafından seçilmiş Kıbrıslı Türk siyasiler, kendi ülkelerinde düzenlenecek bir organizasyona yabancılar tarafından davet edilmektedirler.  Üstelik bu davet, Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasının içinde bulunduğu gerici barbarlık sarmalının mimarları tarafından yapılmaktadır.

Kıbrıslı Türkler yıllardır çeşitli biçimlerde aşağılanmaktadır. Bilinçli politikalarla üretimden koparılan ve bunun ardından tembellikle suçlanan, barış istediği için hain diye adlandırılan, iradesine sahip çıktığı için besleme ilan edilen Kıbrıslı Türk halkı “Asrın Projesi” diye duyurulan, sermayenin para kazanma, AKP’nin ise oy toplama aracından başka bir şey olmayan bir işletme ile yine aşağılanmaktadır. Gelen suyu kimin yöneteceği konusu ile ilgili ise fikrimiz dahi sorulmayarak irademiz yine yok sayılıyor ve bu yetmezmiş gibi Kıbrıslı Türk siyasetçiler bizim ülkemizdeki bir organizasyona davet edilir duruma getirilerek halkımız yine hakarete maruz bırakılıyor.

İşte bu sebeplerle halkının yanında olduğunu savunan tüm Kıbrıslı Türk siyasilere, siyasi parti ve örgütlere şu çağrıyı yapıyoruz: Bu açılışa katılmayın! Kıbrıslı Türklerin aşağılanmasına ortak olmayın ve karşı bir ses çıkarmış olun! Kıbrıslı Türkler onurlu bir yaşam sürmek için çaba sarf ederken bu çabaya kayıtsız kalmayın. Tarih halkımızın mücadelesinde yer alanları yazacağı gibi bu mücadeleye sırtını dönen halk düşmanlarının da yazacaktır.

Mücadele edenler belki her zaman kazanamazlar fakat kazananlar yalnızca mücadele edenlerdir!

BAĞIMSIZLIK YOLU

Leave a Comment