Koordinasyon Ofisi Anlaşması Meclis Onaylamadan Uygulanamaz

(11.04.2015)

“Bizler, 71 sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı Reddediyoruz Platformu, bir süre önce Bakanlar Kurulu’nun Anayasa’ya aykırı olarak KKTC Meclisi’nin bilgisine sunduğu ““Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma” konusunda geldiğimiz noktayı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Daha önce de çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi gerek yasallığı temelinde ve gerekse de içerik bakımından karşı çıktığımız bu anlaşmanın hiçbir şekilde kabul edilebilir bir uluslararası anlaşma olmadığını detaylarıyla kamuoyuna açıklamıştık.

Platform olarak Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde açık bir şekilde bu anlaşmanın örgütlerimiz tarafından kabul edilemeyeceğini, irademizi yok sayan bir anlaşma olduğunu ve ülkemizde ileride baş edilemez sorunlara yol açacağını gerekçelerimizle anlatıp, söz konusu anlaşmanın KKTC Meclisi’nden onaylanmadan uygulamaya giremeyeceğini özellikle vurgulamıştık.

Sevinerek söylemek istiyoruz ki, BBK.0.00-10/00-15/1338 sayılı ve 6 Nisan 2015 tarihli bir yazı ile Başbakan resmi olarak Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na “…Yukarıda belirtilen nedenlerle bu konuda herhangi bir atama, görevlendirme veya işlemin, KKTC Cumhuriyet Meclisi kararı öncesinde yapılmaması gerekmektedir.” diyerek, bu aşamada söz konusu anlaşmaya dayanarak hükümetin, her türlü uygulamayı durdurduğunu açıklamış bulunmaktadır.

Sivil Toplum Örgütleri olarak bizler bu anlaşma konusunda bir araya gelerek yola çıkarken öncelikli hedefimiz, bu anlaşmanın herhangi bir şekilde uygulanmasını engellemek, uluslararası bir anlaşma olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin onayına getirmek ve içeriğinde gördüğümüz pek çok olumsuz, ucu açık, toplumsal tehditler içeren, siyaseten kabul edilemez olan maddeleri deşifre ederek reddedilmesini sağlamaktı.

Ekte bilginize getirdiğimiz resmi yazı ile öncelikli hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz ve bu konuda duyarlılık gösteren, iradesine sahip çıkan, kültürüyle, sporuyla, gençliğiyle kısacası her şeyiyle var oluş kavgasını sürdürme kararlılığı gösteren tüm örgütlerimize teşekkür ediyoruz.

Bu duyarlılığımızı ve kaygılarımızı en azından bu aşamada dikkate alarak, söz konusu anlaşmanın uygulamaya konmasını engellemek için başbakan tarafından atılan adımı olumlu buluyoruz. Bu atılan adımın en başından atılması gerektiğine olan inancımızla hükümeti bundan sonra toplumu yakından ilgilendiren böylesi uluslararası anlaşmalarda çok daha hassas davranmaya davet ederiz.

İşimiz henüz bitmemiştir. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz ve hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz maddeler ihtiva eden bu anlaşma ortadan kaldırılana kadar mücadelemiz devam edecektir.”

Reddediyoruz Platformu

Leave a Comment