KÜLLİYEYE HAYIR

Değerli Basın Emekçileri

Değerli Kıbrıslı Türk kamuoyu,

Türkiye’deki iktidarın ve UBP-DP-YDP koalisyonunun, Kıbrıslı Türklerin iradesine, kültürüne ve yaşam tarzına yönelik müdahale ve dayatmalar her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır.

Kıbrıs sorununda çözümsüzlük, bölünmüşlük ve ayrılıkçı politikalar ısrarla ileriye götürülmekte, Kıbrıslı Türkler sistemli bir yoksullaştırma ve yurtsuzlaştırma politikası ile göçe zorlanmaktadır.

Onlarca ağacı katlederek, kaçak ve izinsiz Külliye yapımı, tüm bu dayatmacı, gerici ve antidemokratik politikaları simgelemekte, toplumsal irade ve yaşam tarzımızı tehdit etmektedir.

Külliyeye Hayır Platformu çatısı altında bir araya gelen demokrasi ve çözüm yanlısı güçler olarak, yurdumuza, irademize, kültürümüze, yaşam tarzımıza, doğamıza sahip çıkmak ve bu topraklar da eşit, adil, çağdaş, demokratik ve özgürlükçü bir yaşamı olanaklı kılmak için KÜLLİYEYE HAYIR diyoruz.

Bu bağlamda, tüm halkımızı 12 Kasım 2022 Cumartesi saat 16: 00’da Lefkoşa Kermiya Çemberinde toplanarak, KÜLLİYEYE HAYIR yürüyüşüne katılmaya çağırıyoruz.

12 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz yürüyüşe kadar olan süreçte, platform olarak ortaklaştığımız eylem ve etkinliklere de halkımızın katılmasını ve mücadeleyi birlikte büyütmeyi hedefliyoruz.

Bu çerçeve de platform olarak;

Yürütülmekte olan imza kampanyasını büyütmek ve genişletmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

İzinsiz ve kaçak olan Külliye inşaatının durdurulması için Şehir Planlama Dairesi, İnşaat Encümeni ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile önümüzdeki günler de görüşmeler gerçekleştirilecek ve ilgili kurumlara yetki ve sorumluluklarını kullanmaları için gereken destek verilecektir.

Bunun yanında izinsiz, kaçak ve anayasaya aykırı olan Külliye inşasının durdurulması talebi ile yargıya başvurulacak ve dava dosyalanacaktır.

5 Kasım Cumartesi saat 18: 00’da Güzelyurt-Lefke bölge toplantısı, 7 Kasım Pazartesi Saat 19: 00’da İskele bölge toplantısı, 9 Kasım Çarşamba Saat 19: 00’da Mağusa bölge toplantısı, 10 Kasım Perşembe Saat 19: 00’da Girne bölge toplantısı düzenlenecek ve halkımızın eylemlilik sürecine aktif katılımı sağlanacaktır. Bölge toplantılarının düzenleneceği yerler kamuoyu ve bölge halkı ile önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

Kurtulmak Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz.

KÜLLİYEYE HAYIR PLATFORMU

BAĞIMSIZLIK YOLU, BKP, BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ, CTP, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ, DAÜ-SEN, EL-SEN, KAMU-SEN, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KIBRIS TÜRK BARIŞ DERNEĞİ, MAĞUSA İNİSİYATİFİ, SOL HAREKET, TDP-TKP, YKP, HAVA TRAFİK KONTROLERLERİ SENDİKASI, TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI,YEŞİL BARIŞ HAREKETİ.