Kurtulmak Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

(02.05.2016)

“Özel sektörde emekçilerin yaşadığı sıkıntıların ve yıllar içerisinde kamu ile özel sektör arasında yaratılan uçurumun giderilmesi elzem bir gerekliliktir. Bunun gerçekleşmesi adına atılması gereken en başta gelen ve en önemli adımlardan biri de sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasıdır. Kayıt dışı işçi çalıştırılarak yaratılan sömürü, haksız rekabet ve işsizlikten kurtuluş ancak sendikasız çalışmanın yasaklanması ile mümkündür.

İşte bu anlayışla, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Bağımsızlık Yolu, konuyu uzunca bir süre önce gündemine alarak gerekli çalışmaları yapmış ve İş (Değişiklik) Yasa Tasarısını, yani 10 kişi ve üzeri çalışanın olduğu işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasını öngören bir yasa önerisini hazırlamıştır. Hazırlanan Yasa önerisi hatırlayacağınız üzere, 4 Nisan tarihinde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile örgütlerin bilgisine getirilerek, görüş ve önerilerin iletilmesi için bir haftalık süre verilmişti. Gerek vatandaşlardan, gerekse de örgütlerden gelen öneriler doğrultusunda şekillendirilen Yasa Önerisi geçtiğimiz hafta Meclis’te milletvekillerinin imzasına açılmıştı.

Bağımsızlık Yolu ve TDP tarafından hazırlanan, kişiler ve örgütlerden gelen görüş ve önerilerle son şekli verilen Yasa Önerisi bugün Meclis’in gündemine getiriliyor. Kendini emekten yana tanımlayan her örgüt ve bireyi bu çabaya ortak olmaya çağırıyoruz.

Söz konusu Yasa Önerisi bir anlamda solun turnusol kağıdı da olacaktır. Özel sektör emekçilerinin bu kadar örgütsüz olduğu koşullarda, bu mücadeleye destek olmak, bize göre emekten yana olmanın göstergesi olacaktır.

Bizi yok oluşa sürükleyenler ile emeğimizi sömürenlere verilebilecek en iyi yanıt emekçilerin örgütlü mücadelesi olacaktır. Genç, yaşlı, kadın, erkek tüm emekçilerin ortak çıkarları, birlik ve mücadele ruhunu yükseltmekten geçer. Tüm bu sebeplerden ötürü, Meclis’te görüşülecek olan yasanın, kendini emekten yana tanımlayan tüm milletvekilleri tarafından desteklemesi hayati derecede öneme haizdir.

Kurtulmak Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!”

Bağımsızlık Yolu

Leave a Comment