Mağusa Belediyesi Üç Maymunu Oynuyor!

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, gün aşırı devam eden çöp yangınlarıyla ilgili olarak Mağusa Belediyesi’ne 17 Ağustos 2021 tarihinde müracaat ederek izahat istemiş, ancak Belediye, Bilgi Edinme Yasası ve İyi İdare Yasası tahtında bulunan sorumluluğunu yok sayarak, herhangi bir cevap vermemişti.

Yasal süre olan 15 iş günü içinde tarafımıza cevap verilmemesi nedeniyle, 24 Kasım 2021 tarihinde Mağusa Çevre Dairesi’ne bağlı Katı Atık Şube Amirliği’ne, belediyeye ait çöplük alanındaki yangınlarla ilgili bilgi edinme başvurusunda bulunulmuş ve katı atıkların toplama, taşıma ve bertaraf edilmesine ilişkin esaslar ve bu esasların denetlenmesine ilişkin bilgi istenmişti.

Ayrıca, 04 Aralık 2021 tarihinde Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nün de içinde bulunduğu 11 yerel örgüt Mağusa’da bitmek bilmeyen çöp yangınları ile ilgili eylem düzenlemişti.

Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü bilgi edinme başvurumuza karşılık olarak ilgili alanda inceleme yapmış ve Mağusa Belediyesi’ne 23 Kasım 2021 tarihinde çöp alanında alınması gereken önlemler ile ilgili uyarı yazısı göndermiştir. Mağusa Belediyesi ise halkın sağlığını hiçe sayıp hiçbir öneriyi dikkate almamış, adeta üç maymunu oynarcasına umursuzca tavır takınmıştır.

Müdürlük; Mağusa Belediyesi çöp alanına giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi için sınırların belirlenerek tellenmesini, yangınları engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera bulundurulmasını, uçurum kısmının kullanıma kapatılmasını ve atıkların bertarafının Güngör Düzenli Depolama alanında yapılmasını ivedi olarak talep etmiştir.

Bağımsızlık Yolu’nun konunun takipçisi olduğunu, elimizdeki tüm araçlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve Mağusa halkına reva görülen bu rezalete teslim olmayacağımızı bildirmek isteriz.