Mağusa’nın Sağlığı ve Güvenliği için Takipçi Olacağız

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü olarak 2018 yerel seçimleri öncesinde belediyedeki sağ zihniyeti geriletme çağrısı yapmış ve süregiden bir çok soruna dikkat çekmişti. Bugün gelinen noktada belediyede hiçbir sorunun çözülmediği, hatta arttığı çok açık bir biçimde görülmektedir. Bunun en son kanıtı da geçen gün yapılan uyarı grevidir. İsmail Arter başkanlığındaki yönetim seçimden sonraki dönemde oy tabanını geniş tutma adına belediyeye aşırı ve kayıtdışı istihdamlar yapmış, özel sektörde yıllardır yaşanan güvencesiz çalışma koşullarını belediyeye taşıyarak bu sömürü çarkını kendi elleriyle beslemiştir. Arter çevre sorunlarının çözümüne dair hiçbir girişimde bulunmamış, kanalizasyon göletlerine dönüşen su havzalarından dolayı sivrisinek kaynaklı Batı Nil Virüsü Mağusa’da can almıştır. Bunun da ötesinde İsmail Arter Çevre Koruma Dairesi raporlarına rağmen koruma altındaki sulak alanların dibine inşaat izni vermiş, bunu yaparken de yol kenarlarına çiçek ekmeyi belediyecilik olarak algılamaya devam etmiştir. Gericilerle ve faşistlerle işbirliği birincisinde olduğu gibi ikinci Arter döneminede damga vurmuştur. Çocuk istismarıyla anılan bir kurumun adını taşıyan gerici bir kitabevi İsmail Arter’in de desteğiyle Mağusa’nın en merkezi yerine kurulmuştur.

Açıktır ki sağ zihniyet 2014 öncesindeki Lefkoşa’da olduğu gibi, Mağusa’da da iflas etmiştir. Bu noktada ilerici ve devrimcilerin görevi, emekçi halkın ve tüm yaşayanlarıyla ekolojik sistemin yararına göre hareket edecek yeni bir Mağusa Belediyesi’ni yaratmak için harekete geçmektir.

Ancak Mağusa Belediyesi yönetiminden de taleplerde bulunmak elzem hale gelmiştir: Geçtiğimiz günlerde belediyede yaşanan grev, belediyenin topluma vermekle mükellef olduğu hizmetlerini daha önceki yönetimlerden daha vahşi bir şekilde bir rant dağıtma organizasyonuna dönüştürmesinin ve belediye istihdamlarının bu rantı toplum nezlinde iş vaadiyle aklayacak şekilde plansız, kayıtdışı bir şekilde insafsızca yürütülmesinin bir sonucudur. Kamu belediyeciliğinin yeniden tahsisi için Mağusa Belediyesi acil olarak sulak alanların içerisinde yer alan tapulu arazilerin kamulaştırılmasını sağlayarak altyapı yetersizliği nedeniyle salgın hastalık yuvasına dönüşmek üzere olan göletleri acilen korumaya almalı ve çevresini izole etmeledir. Yıllardır yarım bırakılmış altyapı hizmetlerine kaynak aktarıp (tıraşlanıp ortada bırakılan Salamis yolu gibi) popülist politikalar nedeniyle gerçekleştirilen fazla istihdamlardan vaz geçilmeli, tüm çalışanlarına insanca yaşam şartlarını sağlayacak ücret ve koşullarda güvenceli iş olanakları sağlanmalıdır.

Tüm bunların yapılması elbette istediğimiz belediyeciliği yerine getirmek için yeterli olmayacaktır. Fakat Mağusa’nın toplum sağlığı ve güvenliği için acil çözülmesi gereken problemlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü