Mustafa Akıncı Yalnız Değildir

Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ve ailesine karşı Ankara’dan seçimlerden çekilmesine yönelik tehditler gelmiş, kendisi de bu tehditleri ifşa etmiş ve boyun eğmeyeceğini bildirmiştir.

Bağımsızlık Yolu olarak bu tehditleri şiddetle kınar ve Mustafa Akıncı’nın tehditlere karşı dik duruşunu selamlarız. Onurlu duruşu ile Mustafa Akıncı bir kez daha Kıbrıslı Türk halkının iradesinin ve kararlılığının sembolü olmuştur.

Belirtmek isteriz ki Mustafa Akıncı’yı yalnız sananlar, korkutup sindirebileceğini sananlar yanlımaktadırlar; Akıncı bu yolda gencinden yaşlısına on binlerce insanımızla omuz omuza yürümektedir. Tam da bu nedenle ne tökezleyecek, ne de çekilecektir.

İrademizi hiçe sayanlar, Kıbrıslı Türkleri kukla sananlar bilmelidirler ki halkımızın iradesine yönelik bu saldırılar ilk değildir. Tarihimiz irademizi yok sayanların uğradıkları hezimetlerle doludur. Halkımız, Kıbrılı Elen toplumu içindeki faşist unsurların oluşturduğu ENOSİS’ci çetelere karşı direnmesini bildiği gibi, Türkiye derin devletinden gelen baskılara karşı da direnmesini bilecektir.

Kıbrıslı Türklerin iradesi satılık olmadığı gibi, kendi ülkesinde sıfırı tüketen, ülke emekçilerine sefalet ve zulüm dışında bir şeyi vadedemeyen AKP-MHP iktidarının güç gösterme, göz boyama aparatı da değildir.

Türkiye emekçilerinin örgütlerinden her gün AKP-MHP iktidarının irademize yönelik şuursuzca müdahalelere karşı tepkiler ve irademize yönelik saygılı olunmasına yönelik mesajlar yükselmektedir. Bu tepkileri selamlar ve AKP-MHP iktidarının çaresiz hamlelerinin halklara mal edilemeyeceğini tekrar vurgularız.

İrademizi tanımayanlar ve onların işbirlikçiliği için sıraya girenler, Pazar günü sandıkta tokat gibi bir cevapla karşılaşacaklardır. Bu cevap demokrasinin, barışın, iradenin ve eşit ilişkilerin yani daha güzel yarınların üzerine inşa edileceği bir temel teşkil edecektir.

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Faşizme Karşı Omuz Omuza!

Cevap Akıncı!

Bağımsızlık Yolu (a)
Münür Rahvancıoğlu
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri