Nazlı: Sokak Mücadelemizi Meclise Taşımak İstiyoruz

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu ve Milletvekili Adayı Cansu N. Nazlı, Ses Kıbrıs TV’de Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs’ın Nabzı programına konuk oldu.

Cansu N. Nazlı, Bağımsızlık Yolu’nun yoksullaşma, güvencesiz çalışma hayatı, kamusal eğitimin sekteye uğraması ve anayasal hak olan ücretsiz sağlık hakkının kullanılamaması üzerine örgütlendiğini ve sürdürülen sokak mücadelesinin yanında seçime girerek mücadelesini meclise taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Emekçilerin Mücadelesi Ancak Sendikalaşma İle Büyür

Bağımsızlık Yolu’nun dört temel mücadele ekseni olduğunu ifade eden Nazlı, bunların emeğin örgütlenmesi, güvenceli hale gelmesi ve güçlenmesi, kadın özgürleşmesi, doğa talanına karşı eko-sosyalist mücadele ve Kıbrıs’ın barış mücadelesinde federasyon çözümü ile birleşmesi olduğunu belirtti. Nazlı, partinin meclise girmesi halinde, 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması konusunda yasa değişikliği için mücadele vereceklerini söyledi. 

Emekçiden yana siyaset icra ettiklerini belirten Nazlı, sendikalaşmanın emekçilerin örgütlenmesi, birlikte hareket etmesi ve mücadelelerini büyütmelerinin önemli bir ayağı olduğunu ifade etti. Özel sektörde sendikalaşmanın çok az olduğunu vurgulayan Nazlı, hamile veya doğum iznine çıkan kadınların işten atılmasının yasaklanması gerektiğini ve mobbing yasasının da elzem olarak geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Servet Vergisi Alınması Şarttır

Küçük esnaf, orta boy işletme ve büyük sermayedarlar arasında devlet tarafından yapılan teşvik ve muafiyetlerin adil dağıtılmadığını belirten Nazlı, otel, casino, özel üniversite ve hastane gibi büyük işletmelerin vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Nazlı, yapılacak vergilendirmeler ile ücretsiz ve kamusal eğitim ile sağlık hizmetlerinin sağlanabileceğini söyledi.

Nazlı, pandemi döneminde halk fakirleşirken, ultra zenginlerin cebine el atılmadığını ve bedel ödemediklerini, hükümetin yalnızca emekçi halktan kesintiler yaptığını belirtti. Nazlı, nüfusun sadece % 1 veya 2’sini oluşturan ultra zenginlerden, ekonomiye kazandırılmayan mal varlıkları karşılığında bir defaya mahsus servet vergisi alınması gerektiğini açıkladı.

Yolun Sonunu Göremesek De Nasıl Yürüneceğini Biliyoruz

Mevcut rejime karşı muhalefet olduklarını ifade eden Nazlı, meclise veya hükümete gelme durumunda da parti programındaki alanlarda mücadele edeceklerini ve bu süreçte önlerine konulacak engelleri ifşa edeceklerini belirtti.

Hükümete gelen partilerin baskılar sonucu dayatılanı uyguladığını ve Kıbrıslı Türk halkını özneleştirmekten çok ezdiğini ifade eden Nazlı, Bağımsızlık Yolu’nun halkın kendi sorunlarını çözen özne haline gelmesi için mücadele verdiğini belirtti. Nazlı, baskı ve dayatmalara karşı duracaklarını söyleyerek “Yolun sonunu göremesek de nasıl yürüneceğini biliyoruz” diye konuştu.

İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün Kıbrıslı Türkler için önemine dikkat çeken Nazlı, özel hayatın gizliliği ve bilişim suçları yasalarının da elzem olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Külliye inşaatının, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmadığı müddetçe gereksiz olduğunu ifade eden Nazlı, Türkiye halklarının da fakirleşmekte olduğunu ve Türkiye bütçesinden bu kadar büyük bir bütçenin ayrılmasını tamamen israf olarak niteledi.