Nazlı: TC Egemenleri ve Buradaki İşbirlikçileri Birlikte Yasaklı Listesi Oluşturdular

Isim S

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı Mayıs TV’de yayınlanan İsmet Özgüren’in sunduğu Son Nokta programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir’e yazdığı bir yazıdan dolayı Ağır Ceza’da yargılanması istemiyle açılan davayla ilgili konuşan Nazlı, fikir ve ifade özgürlüğü anayasamızca korunan bir haktır, bu hakkın korunduğu birçok mahkeme kararı da mevcuttur diyen Nazlı, biz her ne kadar mahkemelerimizin vereceği karara güvensek de fikir ve ifade özgürlüğünü ihlal eden yasaların meclisten geçirilerek tadil edilmesi gerektiğini aktardı.

Öncelikli Görev Meclise Yani Vekillere Düşüyor

Nazlı, özel hayatın gizliliğinin korunmasına ilişkin mevcut yasada, kamuyu ilgilendiren konularda haber yapan gazetecileri yasa kapsamı dışında bırakacak bir düzenleme ivedi olarak yapılmalıdır açıklamasını yaptı. Burada en öncelikli görev meclise yani vekillere düşüyor diyen Nazlı, “Ali Kişmir davası için mahkeme önüne gelen birçok vekil vardı, onlara büyük görev düşüyor, mahkeme önüne gelip dostlar dayanışmada görsün yeterli bir tavır değildir, çağ dışı yasalar meclis komitelerine, genel kurula sunulmalı ve tadil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Çağ Dışı Kalmış Yasa Değişiklikleri ve Geçici 10. Madde’nin Kaldırılması

Nazlı, bizim ülkemizde ceza davası okuma yetkisi polistedir. Çağ dışı kalmış yasa değişiklikleri kadar Geçici 10. Madde’nin kaldırılması, yani polisin sivile bağlanması da önem teşkil etmektedir vurgusunu yaptı. Şu anda polis içerisinde olan bitenden bir vatandaş olarak haberdar olamıyoruz diyen Nazlı, böylesine önemli ceza davası okuma yetkisi olan bir kurumla ilgili hiçbir söz hakkımız olmaması ciddi bir demokratik sorundur açıklamasında bulundu.

TC Egemenleri ve Buradaki İşbirlikçileri Birlikte Yasaklı Listesi Oluşturdular

Türkiye’ye giriş izni verilmeyen Ali Bizden, Dr. Cavit An, ve Ali Kişmir’den sonra Dr. Okan Dağlı’nın da bu isimlere eklenmesi ile ilgili de konuşan Nazlı, ilk gerçekleşen Ali Bizden olayının hemen ardından Bağımsızlık Yolu olarak Dışişleri Bakanlığı’na konu ile ilgili bilgi edinme amaçlı mektup yazdıklarını belirtti. Bakanlıktan, herhangi bir bilgileri olmadığına dair cevap aldıklarını anlatan Nazlı, Türkiye’nin elinde bir yasaklı listesi var ve bu liste TC egemenleri ve buradaki işbirlikçilerinin birlikte oluşturdukları bir listedir dedi.

Nazlı, devletimiz iddia ettiği gibi ayrı egemen bir devletse kendi vatandaşlarına yapılan bu muamele karşısında Türkiye’den bilgi istemesi ve tavır koyması gerekmektedir açıklamasını yaptı.  Ancak biz biliyoruz ki böyle bir şey söz konusu olmayacaktır ifadelerine yer veren Nazlı, ayrı bir devlet, egemen bir devlet olma iddiası ancak Kıbrıs’ın güneyine hitaben söylenen bir şey, şeklinde konuştu.