Nükleere Hayır, Yaşama ve Yaşatmaya Evet!

“Türkiye şaibeli 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aralıksız OHAL koşullarında yaşayadursun, kısıtlanan mücadele alanlarında kazanımlar devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs halklarını da yakından ilgilendiren ciddi kazanım da bunlardan biriydi;Nükleer Karşıtı Platform çok önemli ve başka çevre davalarını da etkileyebilecek bir hukuksal kazanım elde etti; Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatının durdurulması yönünde önemli bir ön karar alındı.
Nükleer Karşıtı Platform avukatlarının Akkuyu Nükleer Santrali önlisansının iptali için 7.09.2016 tarihinde açtığı dava Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından , önlisansın dava edilemeyeceği gerekçesiyle “İNCELENMEKSİZİN RED” edilmişti. Kararın istinafa götürülmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi itirazı haklı bularak , yerel mahkeme olan Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararını “kesin” olarak kaldırdı. Böylece Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin davanın esasına girerek dava dilekçesinde ortaya konulan hukuki gerekçeleri ve nükleer santralin Türkiye halkları ve çevre halkların geleceği için yaratacağı tehlikeleri değerlendirerek yeniden bir karar vermesinin yolu açılmış oldu. Kararın nükleer karşıtı hareketin lehine olması çok yüksek bir olasılık. Böylesi bir karar ise sadece nükleer santraller aleyhinde değil , termik santraller , Hidro Elektrik Santralleri gibi ekosistemi yok eden tüm tesislere karşı önlisans iptal davası açabilmenin de dayanaklarından birisi olacaktır.

Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu olarak bu gelişmenin mücadeleye yeni bir soluk getireceğine dair inancımızı belirtir ve Kıbrıs’ta da önümüzdeki süreçte sokakta sergilerimizle, resimlerimizle, müziğimizle nükleere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ve Türkiye’deki mücadeleye buradan da bir el vereceğimizi vurgulamak isteriz. Nükleere Hayır, Yaşama ve Yaşatmaya Evet!”

Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu

Leave a Comment