Ölümler Dursun, Özele Sendika

(11.03.2016)

“2016 yılının üçüncü ayına henüz yeni girmişken, ülkemizde maalesef üçüncü iş cinayeti gerçekleşti. Yılmazköy’de, 32 yaşındaki Nihat Yıldız, geçtiğimiz gün çalıştığı inşaattaki işçi lojmanlarında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

2015 yılında 14 emekçi olmak üzere, sadece son 6 yılda 40’tan fazla işçi, işverenlerin gerekli önlemleri almaması, devletin de gerekli denetimler ile yaptırımları yapmaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçmişten bugüne kadar birikmiş sorunların bir anda çözülemeyeceğini bilmekle birlikte, bugünkü olumsuz koşulların ve emekçilerin hayatını önemsemeyen bu kötü sistemin, gerek ilgili bakanların, gerekse de hükümetlerin bugüne kadar sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle oluştuğuna da dikkat çekmek isteriz.

Özeldeki güvencesiz çalışma koşullarını, kölelik koşullarında kayıt dışı çalışmayı, keyfi ve hayattan bezdirici mesai saatlerini, düzenli ve doğru yapılmayan, ya da hiç yapılmayan prim ödemelerini engelleyemeyen; yani kısacası İş Yasası’nın öngördüğü en asgari önlemleri ve sorumlulukları dahi yerine getirmeyen İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ile hükümete çağrıda bulunuyoruz.

Artık yeter!

Yaşanan işçi ölümleri karşısında mazeret üretmekten, dahası seyirci kalmaktan vazgeçin. Toplum, “iş kazası” adı altında yitip giden hayatlar karşısında vicdanen büyük sorumluluk duyarken; yetkili makamların seyirci kalarak gerekli adımları atmamaları kabul edilebilir değildir.

Bilinmesini isteriz ki; ölen işçilerin yakınlarının gözyaşı ve acısı siz yetkililerin vicdanlarında kapkara bir lekedir.

Artık hiçbir gerçek karşılığı olmayan “denetimler artırılacak, önlemler alınacak” mazeretlerinin arkasına sığınmaktan vazgeçilmelidir. Yaşanan can kayıplarından hükümet yetkilileri de acı duyuyorsa,yapılması gerekenleri vakit geçirmeden yapmalıdırlar. Hükümet ve Bakanlığın en temel görevlerinden biri de işçilerin, emekçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda iş yapabilmelerini sağlamaktır.

Bunların en başında da özel sektörde sendikalaşma gelmektedir. Sendikasız çalıştırılamama için yasal düzenleme yapılmasının hayati derecede önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Bir diğer önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği sağlanmadan iş yapılmasını engellemektir. Benzer acılar yaşanmaması için bu iki unsurun ivedi olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. İş kazalarının ve ölümlerin oluşmasını büyük ölçüde engelleyecek olan bu adımları atmayanların, yaşanan ölümlerde suç ortağı olmaya devam edeceklerini hatırlatmak isteriz.

Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu “cinayetlerin” ortağı olanlara bıkmadan, usanmadan bu sorumluluklarını hatırlatacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz.”

Bağımsızlık Yolu,
Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP),
Baraka Kültür Merkezi

Leave a Comment