Özel Sektörde Sendikalaşma Zorunlu Olmalı

“Bağımsızlık Yolu olarak kurulduğumuz günden beridir özel sektörde sendikalaşma mücadelesi verirken, CAS emekçilerinin sendikalaştıkları için hem de hükümet desteği ile işten çıkarılmalarını üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz.

Her zaman dile getirdiğimiz gibi sorun kamu ile özelin, Kıbrıslı ile Türkiyeli’nin, vatandaş olan ile olmayanın değil, ezen ile ezilenin, sömüren ile sömürülenin, proletarya ile burjuvazinin sorunudur. Kıbrıs’ın kuzeyindeki koşullarda özel sektörün kendi başına örgütlenemeyeceği aşikardır. Bunu daha önceki sendikalaşma deneyimlerinde da tecrübe ettik.

Bu savaş ancak tüm çalışanların birlikte mücadelesi ile verilebilir. Bu mücadeleye başta kamuda örgütlü sendikalar ile tüm ilerici örgütlerin el vermesi gerekmektedir. Gerek meclise özel sektörde sendikalaşmanın zorunluluk olması için baskı yaparak, gerek sokakta direnen CAS emekçileri ile dayanışarak, gerekse de tüm örgütler ayağa kalkarak mücadeleyi yükseltmemiz gerekmektedir. Bağımsızlık Yolu olarak bu mücadeleye her türlü katkıyı yapmaya hazırız.

Bağımsızlık Yolu her zaman ezilenlerin ve emekçilerin yanında olmaya devam edecektir.

Kurtulmak Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz

Bağımsızlık Yolu (a)
Salih Erşangil