Özel Sektörde Sendikalaşmanın Önünü Açacak Yasayı 14 Aydır Bekletiyorsunuz

“Sevgili Milletvekilleri
Bugün sizin için önemli bir gün…
Sıcak geçeceği belli olan 2017 yazının iki aylık tatil dönemi başlıyor.
Size sevdiklerinizle yan yana, rahat ve sağlıklı bir tatil dileriz.
Ancak her insanın en doğal hakkı olan bu tatil döneminiz boyunca hatırınızda kalsın, üzerinde düşünülsün ve tekrar işinizin başına döndüğünüzde artık çözülsün diye; size özel sektör çalışanlarının bazı sorunlarından bahsetmek istiyoruz.
Şimdi siz birçok özel sektör emekçisinin hak ettiği halde yapamadığı bir tatil yaşayacaksınız. Dinlenmek, okumak, sinemaya-tiyatroya gitmek, seyahat etmek, tembellik etmek her insan gibi sizin de hakkınız.Ve elbette sizin hakkınız olduğu gibi, özel sektörde gecesini gündüzüne katan insanlarımızın da hakkı…
Bildiğiniz gibi 10 ve üzeri çalışanı bulunan patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması ve özel sektör emekçilerinin yıllardır hasretini çektikleri sendikalaşma fırsatına kavuşabilmesi için 2 Mayıs 2016 tarihinde Meclis’e bir yasa tasarısı önerildi. Yasa tasarısı o tarihten beridir yani tam 14 aydır, sizin tarafından görüşülüp onaylanmayı bekliyor. Ancak ivediliğini reddetmek için yaptığınız görüşme dışında, Yasa Tasarısı ile ilgili hiçbir bileşim, görüşme, oylama olmadı.
Ancak hayat durmadı ve devam ediyor. O tarihten bu yana yedi işçi özel sektörde, uygunsuz çalışma koşulları, yetersiz güvenlik önlemleri ve ağır iş temposu yüzünden iş cinayetlerine kurban gitti, hayatını kaybetti. Belki bu yasa geçmiş olsaydı, bu sayı çok daha az olacaktı.
Üstelik özel sektördeki en büyük sorun sistematik işçi katliamı olmasına rağmen, tek sorun da bu değil! Binlerce işçi asgari ücret dahi alamadan çalışıyor, birçok yabancı uyruklu işçi çalışma izni yapılmadan kayıt dışı olarak çalıştırılıyor, çocuk işçiliği giderek yaygınlaşıyor, mesai saatlerine uyulmuyor, ek mesai/düzensiz mesai gibi haklar ödenmiyor ve özel sektör çalışanları her an işten durdurulabilecek denli güvencesiz bir şekilde çalıştırılıyor. Birçok işyerinde sigorta-ihtiyat sandığı kayıtları yapılmıyor, kayıtların yapıldığı işyerlerinde ise yatırımların yapılmaması, eksik yapılması normal bir uygulama olarak devam ediyor. Kısacası özel sektör çalışanları, her geçen gün kötüleşen bir muameleye maruz kalıyor.

Sevgili Milletvekilleri bir düşünün,

Sizin yılın en sıcak günlerinde çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz ile geçireceğiniz bu iki aylık tatil, İş Yasası’nda 14 iş günü olarak öngörülmüş haliyle bile özel sektör çalışanlarına çok görülüyor. Özel sektör çalışanları; streslerini atabilecekleri, yaz sıcağında rahatlayıp sevdiklerine vakit ayırabilecekleri bir tatili yaşayamıyor. Aksine yazda günler uzadığı için, birçok özel sektör emekçisinin mesaisi de uzuyor. Gece saat sekize, dokuza kadar uzayan bitimsiz mesailer ve cumartesi dahil her günü kapsayarak hiçbir sosyal yaşama vakit bırakmayan iş yükü yüzünden ilişkiler bozuluyor, çocuklar ebeveynlerini özlüyor, sosyal yaşam tahrip oluyor. Okulların da kapalı olduğu bu dönemde çalışmak durumunda kalan aileler, çocuklarını Kur’an kursları gibi faaliyetlere kayıt ettirerek hiç de gönüllü tercihleri olmayan mecburi ilişki ağlarına dahil olmak zorunda kalıyor.
Sendikasız iş yerlerinin muhasebesini tutan çalışanlar, iş güvencesi hissetmedikleri için önlerinde kaçırılan vergiler hakkında konuşamıyor. Sendikasız iş yerlerinde her an işini kaybetme korkusu ile çalışan emekçiler, doğamıza zarar veren faaliyetlere itiraz edemiyor. Sendikasız iş yerlerinde gerçekleşen kayıt dışı işçilik, çocuk işçiliği, kuralsız ve yasa dışı faaliyetlerden toplumun haberi olamıyor. Sonuçta genel olarak tüm halk bundan zarar görüyor.
Sevgili Milletvekilleri,
Özel sektörde sendikalaşma, sadece özel sektör emekçileri için değil, toplumumuzun kangrenleşmiş birçok sorununun çözülmesi için de elzemdir. Ne açıdan bakarsanız bakın, sendikalaşma ivedi ve kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.
İki aylık tatiliniz boyunca bunu düşünüp, sizin yaşayacağınız tatil ve rahatlama imkanından yoksun özel sektör emekçileri için bir şeyler yapmaya karar verirseniz yapabileceğiniz çok önemli bir şey olduğunu size hatırlatmak isteriz.
Tatil dönüşü ilk iş olarak; 14 aydır Meclis’te bekleyen ve sendikasız işçi çalıştırmayı yasaklayan yasayı görüşebilir ve halkımızın ezici bir çoğunluğunun yarasına merhem sürebilirsiniz.
Bol bol vaktiniz var, bir düşünün istedik…”

Bağımsızlık Yolu