Özel Sektöre Sendika!

(27.09.2016)

Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın!

Haspolat’ta yaşanan gelişmeleri üzüntü ve kızgınlık ile takip etmekteyiz. Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası’nın geçtiğimiz günlerde uzun bir mücadele ile örgütlenmiş olduğu Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nde işveren, sendikalı olduğu için bir işçinin işine son vermiş, bunun sonucunda da işçinin geri alınması için sendika süresiz greve gitmiştir. Grev devam ederken işveren de boş durmamış grev kırıcılığı yapmak için her yolu denemektedir.

Geçtiğimiz aylarda TDP Milletvekili aracılığıyla Meclis’e sunduğumuz özel sektörde zorunlu sendikalaşmayı öngören İş (değişiklik) yasa önerisinin ivedilikle görüşülmesi talebini Meclis’te bulunan 26 emekçi düşmanı vekil reddetmiştir. Bu yasa ile özel sektör çalışanlarının geleceği patronların iki dudağı arasından kurtulacak, özel sektördeki sömürüye dur denilebilecek ve en önemlisi kendilerine örgütlenme hakkı tanınacaktı. Sunulan yasamız hala daha meclisin gündeminde olup ivediliği olmadığından Meclis’in tozlu raflarına kaldırılmıştır. Bu yasanın ivedilikle görüşülmesinin ve onaylanmasının elzem olduğu bu olayla bir kez daha ayyuka çıkmıştır. Başlatmış olduğumuz imza kampanyası da halkımız ve özel sektör emekçilerinin istediği özel sektörde zorunlu sendikalaşma talebimizi yükseltmek içindir.

Bağımsızlık Yolu her zaman emekçilerin yanında olmuş ve emekten yana olmaya devam edecektir. İş güvenliği ve sendika hakkı için grevde olan Emek-İş Sendikası’nda örgütlü emekçilerle dayanışmamızın yanında, bu haklı mücadelelerinde elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiririz.

Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın!

Özel sektöre sendika!

Bağımsızlık Yolu (a)

Salih Erşangil

Leave a Comment