Özel Şirketlerin Pisliği Şehrimizin Doğasını ve Halk Sağlığını Tehdit Ediyor

Yıllardır Hacıali Ltd.’nin tavuk gübrelerini Alayköy mevkiinde bir alana yığması sonucu Lefkoşa ve civarı bölge halkının maruz kaldığı kötü koku başta olmak üzere halk sağlığını tehdit eden olumsuz etkileri olan bu uygulamaya müdahale edilmesi elzemdir.

Çevre Dairesi Müdürünün geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Çevre Dairesi Yasasına göre tavuk gübresinin zararlı bir madde olmaması dolayısıyla yapabilecekleri bir şeyin olmadığını ifade etmesi kabul edilemezdir.

Çevre Koruma Dairesi Yasası’nda çevre kirliliğinin tanımında “insanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçları anlatır.” denmektedir. Hayvan üretimi faaliyeti sonucu ortaya çıkan hayvansal atıkların doğal olması doğayı kirletmeyeceği anlamına gelmemektedir. Ayrıca yasanın yapmış olduğu tanımda koku gibi arzu edilmeyen sonuçlar ifadesinin yer alması da Dairenin konuyu doğrudan çevre kirliliği bakımından ele almasına olanak vermektedir.

Çevre Koruma Dairesi Yasası’na göre çevre kirliliğinin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek tedbirler almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak Dairenin yasal görev ve sorumluluğudur.

Tavuk gübresinin atık sayılabilmesi için atıkları belirleyen tüzüğü değiştirmek yahut yeni tüzük yapmanın prosedürü, Çevre Koruma Dairesinin önerisiyle Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanması yönündedir. Bu sebeple mevzuatın Çevre Dairesinin müdahalesine elverişli olmayışı Çevre Dairesi Müdürünün arkasına saklanabileceği bir mazeret değildir; kendileri bu eksiklikten bizatihi sorumludur.

Hayvancılık işletmelerinin yerleşim yerlerinde konuşlanması ve gübre yığınlarının sağlıksız ve kontrolsüz bir şekilde doğaya bırakılması yalnızca bizim ülkemizde değil dünyada da gaz salınımı, zararlı haşerelerin çoğalması yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi vb halk sağlığını tehdit eden ekolojik sorunlara neden olmaktadır. Bu da bize hem halk sağlığı hem de doğanın korunması için kirlilik yaratan işletmelerin, şirketlerin devlet tarafından sıkı denetlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak, şehrimizin toprağının ve havasının kirlenmesine neden olan şirketlere ağır yaptırımlar getirilmesi için bir an evvel gerekli düzenlemelerin yapılması ve Çevre Dairesi’nin yasanın el verdiği oranda müdahale etmesi gerektiğini vurgular, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü (a)
Cansu N. Nazlı
Lefkoşa Örgütlenme Sorumlusu