Özellikle Özel Sektördekiler, Çalışanlar Mesai Saatinde Çocuklarını Nereye Bırakacak?

Omorfo’da mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 3 yaşındaki çocuğu ot parçalama makinesinin zincirinin kopan parçasının başına çarpmasıyla ağır yaralandı. Öfke ve üzüntüyle karşıladığımız bu olay bize bu ülkede yalnızca işçilerin, kadınların, göçmenlerin değil, çocukların da kelle koltukta bir yaşam sürdüğünü gösteriyor. Her gün hemen her bölgeden aldığımız iş kazası ve iş cinayeti haberlerine artık iş yerlerinde çalıştırılırken yahut ailelerin bırakabileceği bir yer olmadığından ailesinin yanında olduğu esnada yaralanan çocukların haberleri ekleniyor. Çocukların iş kazalarında yaralanmaları, sadece işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmadığının değil; çocuk işçiliğinin arttığının da bir göstergesi. Uzun saatler düşük ücretle, sendikasız çalıştırılma koşullarına bir de özel kreşlerin ve etüt merkezlerinin pahalılığı eklenince özel sektör emekçileri çocuklarını çalıştıkları esnada bırakabilecekleri güvenli bir yer bulmak konusunda ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Aileler bu durumda çocuklarını varsa büyük annelere teslim ediyor, bu da büyük anne olan kadınların üzerine uzun saatler yüklenen bakım yükünü giderek kaldıramayacakları kadar ağırlaştırıyor. Özellikle göç ettiği bir ülkede çocuklarını bırakabilecek yakınları bulunmayan göçmen aileler için ise durum daha da güç. Bazı aileler çocuklarını bu olayda olduğu gibi iş yerlerine götürmek durumunda kalıyor. Bazıları ise, çocukları yolda sokakta bir şey olmasın diye kuran kurslarına gönderiyor.

Ücretsiz Kamusal Kreş Anayasal Haktır! Okul öncesi eğitim ve okul saati sonra çocuklara bilimsel ve sanatsal eğitici faaliyetler sağlanması tüm çocukların anayasal hakkıdır. Çünkü devletin, ülkesinde yaşayan tüm çocuklara ücretsiz, kamusal eğitim hizmeti vermek anayasal, yasal hatta iç hukukumuzun bir parçası olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeden doğan görevidir.

Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın! Yaşanan bu olaydan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı olmak üzere hükümetin doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır. Bağımsızlık Yolu olarak, özel sektörde 10 ve üzeri olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanmasını talep ederken hükümete devletin yükümlülüğü olan ücretsiz kamusal kreşleri ve etüt merkezlerini bir an önce hayata geçirmesi için çağrıda bulunuyoruz.

Çocuklarımız Haklarıyla Vardır! Çocuklarımızı ne çocuklarımızı hedef alan gericilerin, ne patronların, ne de patronsever hükümet edenlerin insafına bırakmayacağız! Emeğimiz, bedenimiz, yaşamlarımız, çocuklarımız güvende ve özgür oluncaya dek mücadeleye devam!

Bağımsızlık Yolu(a)

Cansu N. Nazlı

Bağımsızlık Yolu Meclis Üyesi