Patronlar Sömürüyü Arttırmak İstiyor: Sendikalara Çağrımızdır; Emek Mücadelesini Birleştirelim!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından dün yapılan açıklama ile kamu sendikaları ve hükümet arasında devam eden kamuda mesai saatleri sürecine müdahil olunmasını Bağımsızlık Yolu olarak hayretle karşıladık. KTTO yayınladığı bildiride, kamu emekçilerinin çalışma saatlerinin arttırılması yönünde görüşünü bildirmiştir.
Patronların kendi örgütleri aracılığı ile fikir ve kanaatlerini aktarabiliyor olması gibi; özel sektör çalışanlarının da bu imkana sahip olması gerekir. Özel sektörde günde 10 saat ve haftalık 55 saate varan çalışma saatleri, güvencesiz çalışma, keyfi ve angarya iş yükü, cumartesi günleri yasa dışı mesai ve yıllık izin, maaş, ek mesai gibi hakların gasbı devam ederken; özel sektör emekçileri hala örgütsüzdür…
Patronların temsilcisi KTTO, kamudaki çalışma saatlerinin özel sektör ile uyumlulaştırılmasını isterken; amacı kamuda 55 saatlik mesai uygulaması mıdır? Bilinmelidir ki özel sektör emekçilerinin de kendi mesaileri konusunda söylenecek bir çift sözleri vardır… KTTO bu sözün ifade edilmesi için gerekli özelde sendikalaşmaya neden karşı çıkmaktadır?
Diğer yandan, kamu sendikalarının kendi üyelerinin hakları için vermekte oldukları mücadeleye rağmen; özel sektör emekçilerinin sorunlarının önemini kavrayamaması hayret vericidir. Bağımsızlık Yolu olarak, kamu sendikalarına çağrımız özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması mücadelesine samimi destek vermeleridir. Ancak bu sayede özel sektör emekçileri ile kamu emekçilerinin birleşik ve güçlü bir hak mücadelesi yürütmesi mümkün olacaktır. Özel sektörde emekçiler sefalet koşullarına mahkum edilirken, kamudaki hakları korumak mümkün değildir.

#SendikasızÇalıştırılmakYasaklansın
Bağımsızlık Yolu(a)
Münür Rahvancıoğlu