Polis Sivile Bağlansın, Polisler Sendikalaşsın!

Örgütsüz ve sendikasız çalışanların yaşadığı sorunlar her geçen gün bir başka sektörde ve kurumda ortaya çıkmaya devam ediyor. Milletvekili olmayı kanunlardan muaf olmak olarak algılayan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun görevini yapan polis üzerinden sağlamaya çalıştığı rant polis memurlarının yaşadığı sıkıntıların bir örneğidir. Zaroğlu çıkardığı rezaletle, örgütsüz ve haklarını arama imkanları olmayan polis memurlarını hedef haline getirmek istemiş fakat gerek trafik kurallarının açıklığı gerekse de halkın haklı tepkisi sonrası bu amacına ulaşamamıştır. Ancak bu durum, polis memurlarının demokratik bir hak olan örgütlenme haklarından mahrum çalıştıkları gerçeğini değiştirmiyor. Zaroğlu’nun çıkardığı bu rezalet sonrası bazı polis memurlarının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama polislerin sendikalaşma ihtiyacını göstermektedir. Sendikalaşmak, çalışma koşulları konusunda hakkını aramak her çalışan kesim gibi, türlü şekillerde baskı altına sokulan polislerin de hakkıdır. Bağımsızlık Yolu olarak, polis kurumunun sivile bağlanması ve polislerin sendikalaşma hakkının tanınmasının ülkemiz demokrasisi için elzem bir ihtiyaç olduğunu tekrardan vurguluyoruz. Gerek polis memurlarının haklarını araması gerekse de polis teşkilatının demokratikleşmesi polislerin sendikalaşmasıyla mümkün olacaktır.

Polis Sivile Bağlansın, Polisler Sendikalaşsın!

Bağımsızlık Yolu(a)

Ali Şahin

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri