Rahvancıoğlu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ortadan Kaldırılmalıdır

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Münür Rahvancıoğlu, Kulis Kıbrıs’ta yayınlanan Kaptan’ın Günlüğü programına konuk olarak Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ortadan Kaldırılmalıdır

Münür Rahvancıoğlu, Özel sektör emekçilerinin temsil edilmediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda devlet işçilerini temsil eden bir sendikanın, maliyenin çıkarlarını düşünen devlet temsilcisinin ve ücretin yükselmesini istemeyen işveren temsilcisinin bulunduğunu söyledi. Asgari ücretin, en düşük kamu maaşına endekslenmesi gerektiğini ifade eden Rahvancıoğlu, gerçek bir temsiliyet yapılmayan ve yapısal sıkıntıları bulunan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Özel sektör çalışanları ile kamu emekçileri arasındaki gerginliğin bu şekilde çözülebileceğini anlatan Rahvancıoğlu, TL’nin döviz karşısında eridiğini ve asgari ücrete yapılan artışın bu yükseliş karşısında fazla olmadığını belirtti.

Asgari ücretin henüz resmi gazetede yayınlanmadığına ve yürürlüğe giremeyeceğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, Türkiye’de yapılan ama işlerine gelen her şeyi örnek alan hükümetin halka yalan sattığını ve Türkiye’de %50 oranında artış yapılırken işveren kısmının ise %40 oranındaki artışa haksız tepki gösterdiğini söyledi.

Rahvancıoğlu, kamu ve özel sektördeki emekçilerin gelir kaybını önlemek için maaşların iki ayda bir hayat pahalılığı yansıyacak biçimde düzenlenmesi ve yasal bir hak olan 13. maaşın özel sektör çalışanlarına da sağlanması gerektiğini ifade etti.

285 İşveren Ülkenin Kaderine Hükmediyor

Rahvancıoğlu, 2019 verilerine göre 10 kişiden az işçi çalıştıran işyeri sayısının 20.999 olduğunu ve bu rakamın bütün işyerleri sayısının % 92.3’üne denk geldiğini belirtti. Rahvancıoğlu, “10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde sendikasız çalıştırılmak yasaklandığında bu yasa sadece % 7.8 oranında 1.749 işyerini etkileyecektir. Büyük patronların esnafın arkasına saklanmasına izin verilmemesi lazım. Mahalledeki bakkal, Lemar’ın önüne geçip onu koruyor. Her işyeri sahibi kendini büyük patron olarak görüyor. Halbuki biz sadece işverenlerin % 7.8’ini etkileyecek ama iş gücü açısından % 58.4’üne faydalı olacak bir çözümden bahsediyoruz. 50 kişinin üzerinde çalışanı olan işyeri sayısı ise sadece % 1.3’e denk gelen 285 işyeridir. Bu işyeri sahipleri tüm ülkenin kaderine hükmediyor.  Çalışma hayatının düzene girmesi için tüm çalışanların sendikalı olması gerekmiyor ancak iş gücünün büyük çoğunluğu sendikalı olduğu takdirde ülkedeki iş gücü artacaktır” diye konuştu.

Bağımsızlık Yolu Sınıf Eksenli Siyaset Yapıyor

Emekçinin partisi olan Bağımsızlık Yolu’nun sınıf eksenli siyaset yaptığını söyleyen Rahvancıoğlu, kamu veya özel sektör emekçileri, esnaf, meslek sahiplerinden oluşan sınıfların ortak çıkarlarına vurgu yaptığını belirtti. Kıbrıs’ta federal bir çözümü desteklediklerini ifade eden Rahvancıoğlu, her alandaki özel sermaye düzenine ve rejime muhalefet olduklarını söyledi. 

Maliyenin ve ülkenin ayağa kaldırılması ile ilgili mücadele yöntemlerine Muhalefet Programı’nda yer verildiğini belirten Rahvancıoğlu, servet vergisi alınması, üretimin ve kooperatifleşmenin artırılması ile ekonominin iyileşeceğini ifade etti.

Kamuda Taşeron Sona Ermeli

Kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerinin aşındırıldığını ve özele devredildiğini belirten Rahvancıoğlu, kamuda taşeron çalışanların tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi. Planlı ve programlı istihdamın yapılması ve kamuyu büyütmek gerektiğini ifade eden Rahvancıoğlu, halkın çıkarı için yapılacak büyüme ile kamudan yana politikaların temel bir ihtiyaç olduğunu belirtti.  

İskele Bölgesi’nde Karpaz’a yakın bir konumda acilen devlet hastanesi yapılmasının şart olduğunu dile getiren Rahvancıoğlu, acil hastaların Mağusa’ya götürülmesinin doğru olmadığını söyledi.

Tam Gün Eğitim Acil ve Temel Bir İhtiyaçtır

Tam gün eğitimin acil ve temel bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, özellikle özel sektör çalışanları ve çocukların buna ihtiyacı olduğunu belirti. Rahvancıoğlu, öğleden sonraki okul saatlerinde kültür, sanat, bilime ve spora ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.  

İş Mahkemelerinin Kurulması Şarttır

Bağımsızlık Yolu’nun kamu ve özel sektörün çalışma yaşamı üzerinde çözüm önerileri sunduğunu belirten Rahvancıoğlu, ülkemizde iş mahkemelerinin kurulmasının şart olduğunu ve mobbing yasası oluşturulması gerektiğini söyledi.