Rahvancıoğlu: Özel Sektör Çalışanları Üvey Evlat Muamelesine Maruz Kalıyor!

Rahvancıoğlu, Eşel Mobil sistemini dört aylık periyotlara indiren yasa değişikliği sonrasında, bu uygulamanın kapsamı dışında bırakılan özel sektör çalışanlarının yine üvey evlat muamelesine maruz kaldığını ifade etti. Bir çok özel sektör çalışanının haklı olarak, “hayat pahalılığı neden asgari ücrete de otomatik olarak yansıtılmıyor?” sorusunu sorduğunu belirten Rahvancıoğlu, “gerçekten de, bu hayat sadece memurlara mı pahalı?” söylemini diline dolayan bazı siyasi odakların yaptığının tam bir demagoji olduğunu ekledi.

Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlensin

TDP, CTP ve HP 4’lü koalisyon sırasında hükümette iken, Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanıp ellerine teslim edilen “Asgari Ücret’in En Düşük Kamu Maaşına Eşitlenmesi Yasa Tasarısı”nı hasıraltı ettiklerinden bahseden Rahvancıoğlu, Tasarının hem en düşük kamu maaşı ile en düşük özel sektör maaşını eşitlediğini hem de Hayat Pahalılığı artışından iki kesimin de eş zamanlı olarak yararlanmasını sağladığının altını çizdi.

TDP, CTP ve HP Sermayenin Borusunu Öttüren Rejim Partileridir

Rahvancıoğlu, Hayat Pahalılığının asgari ücrete de yansımasını mı istiyorsunuz? O zaman hükümetteyken, bu yasayı neden geçirmediniz TDP’nin, CTP’nin ve HP’nin sevgili yöneticileri? sorusunu yöneltti. “Aklımıza gelmedi” diyemezsiniz, size biz söyledik! “Yasayı hazırlayamadık” diyemezsiniz, size biz hazırladık da verdik!” dedi.

Rahvancıoğlu, bu durumun nedenini, TDP, CTP ve HP hükümetteyken sermayenin borusunu öttüren, muhalefetteyken emekçilere vaatler veren partiler ve tekrar hükümet olsalar yine sermayenin türküsünü söyleyecek olan rejim partileri olmasından kaynaklı olduğunu açıkladı.