Rahvancıoğlu: Sağlık Ve Tıp Bilimleri Alanında İş Birliği Anlaşması, Dinsel Gericiliğin Tıp Alanına Sokulması İçin Sinsi Bir Adım

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu kktc ve TC Sağlık Bakanları arasında 20 Aralık 2022 tarihinde imzalanan “Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İş Birliği Anlaşması”, halen Meclis Komitesi’nde görüşülüyor olduğunu açıkladı. Rahvancıoğlu, diğer bütün protokollerde olduğu gibi, bu protokol de, Kıbrıslı Türklerin sağlık alanındaki irade, bilgi ve birikimini berhava edici birçok unsur içeriyor olduğunu aktardı.

Rahvancıoğlu yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, konu ile ilgili uzman olmayan bir kişi olarak özellikle iki noktayı önemli buluyorum dedi.  Birinci önemli noktanın “Yurtdışından hekim getirilmesinin bir uluslararası anlaşma ile düzenlenmesi tehlikelidir. Halihazırda ihtiyaç duyulan alanlarda devam eden bu uygulama, KTTB’ne geçici üyelik şartına tabi ve Tabipler Birliğimizin, mesleki etik kurallar bakımından denetimi altındadır. Ancak kanunlar hiyerarşisinde bizim yasalarımızdan daha üstte olacak olan bu anlaşma; Birlik Yasası’nın bypass edilerek, yasadaki kriterlere ve üye olma koşuluna bakılmadan yabancı hekim getirilip çalıştırılmasının önünü açacaktır. Yani hiçbir mesleki etik denetim ve cezai müeyyide uygulanamayacak ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği devre dışı kalacaktır” dedi.

Kurşun Mu Dökülecek, Yoksa Hastalar Zivaniya İle Ovulacak?

Rahnvancıoğlu ikinci önemli noktanın ise Anlaşmanın “İşbirliği Alanları” başlıklı 2. Maddesinin “Sağlık Mevzuatı Düzenlemeleri” başlıklı 5. Fıkrasının d bendi, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” alanında yasal düzenleme yapılmasını öngörüyor olduğunu aktardı. Rahvancıoğlu, “Bu GELENEKSEL TIP nedir? Bunu kim, nasıl, hangi geleneklere göre yapacak? Kurşun mu dökülecek, yoksa hastalar zivaniya ile ovulacak?” diye sordu.

Rahvancıoğlu, kadim kültürlerden gelen ve modern tıpla da harmanlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, Avrupa’da bazı ülkelerde mevzuatı da olan ve belli kriterlerle uygulanan yöntemler olarak biliniyor olduğunu aktardı. Ancak bunların bazılarının bilimsel metotlar olup olmadığı hala tartışmalı olduğunu söyleyen Rhvancıoğlu, kktc gerçeğinde neye yol açacağını tahmin etmek zor değil dedi.

 Rahvancıoğlu açıklamasında “Usta yazar Taylan Kara’nın da çok güzel ifade ettiği gibi: “Bu topraklarda Modernite felsefesini ortadan kaldırdığınızda muhatap olduğumuz şey ‘kadim doğu bilgeliği’ ya da ‘sınıfsız toplumların kabile erdemleri’ değil; bu topraklarda moderniteyi yok ettiğinizde elinizde kalan şey, ‘cin çıkarma’, ‘yanmayan kefen’, ‘eşimin dayısı bana helal midir’ diyen ‘seks yapması meşru akrabalar envanteri’dir.”” ifadelerini kullandı. Rahvancıoğlu açıklamasının devamında “Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İş Birliği Anlaşması’nın, dinsel gericiliğin Tıp alanına sokulması için sinsi bir adım haline dönüşmemesi için; bu iki noktaya karşı uyanık olmak, muhalefet etmek ve değiştirmek gerek olduğunun altını çizdi.