Rahvancıoğlu: Yerli Üretimi Devam Ettirirken, Ucuz Ete Erişim Mümkün

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, astronomik fiyatlara ulaşan et fiyatlarındaki yükselişi eleştirerek, emekçiler için et tüketiminin neredeyse imkansız hale getirildiğini ifade etti.

Mevcut sistemin sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Rahvancıoğlu, girdi maliyetleri, küçük üretimin verimsizliği ve devlet sübvansiyonlarına rağmen hızla yükselen fiyatların halk açısından katlanılamaz noktalara ulaştığını ve bu duruma son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerli Üretimi Devam Ettirirken, Ucuz Ete Erişim Mümkün

UBP-DP-YDP hükümetinin çözümünün, her zamanki gibi dışa bağımlılık ve üretimden koparma yönünde olduğu için et ithali kararı alma yönünde olduğunu hatırlatan Rahvancıoğlu, “Halka, ucuz et istiyorsanız, et ithal etmeliyiz yönünde verilen mesaj, yalandır, yanlıştır! Evet mevcut durum sürdürülemezdir ve bu fiyatlar da katlanılamazdır. Ancak yerli üretimi devam ettirirken, ucuz ete erişim de mümkündür” dedi.

Kamusal Kooperatifçilik İçin Girişim Yapılmalı

Rahvancıoğlu, üretimde, dağıtımda ve satışta kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde kamusal bir girişim yapılmasının ve mevcut üreticilerin bu kooperatife taraf kılınmasının bu ikilemi kırmanın yolu olduğunu söyledi. Sadece hayvancılık değil, birbiri ile bağlantılı olan tarım ve bağlı hafif sanayi ürünlerinin de kooperatife dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Rahvancıoğlu, daha büyük ölçek, girdi maliyetlerinin azalması, verimlilik ve ürün fiyatlarında ucuzlamanın mümkün olduğunu belirtti. Rahvancıoğlu, kamusal kooperatifçiliğin, hem üretimden kopmamamızı, dışa bağımlı olmamamızı hem de ucuz ve verimli ürüne erişimi güvence altına alan, içeride katma değer yaratmanın yolu olduğunu vurguladı.

Üretimde Kooperatifçilik, Dağıtımda Kooperatifçilik, Satışta Kooperatifçilik!

Rahvancıoğlu, “Hayvancılıkta ‘ya pahalılık ya ithalat’ ikilemini yaratanlar; elektrikte de ‘ya özelleştirme ya elektriksizlik’, sağlıkta ve eğitimde ‘ya mevcut durum ya özelleştirme’ ikilemlerini dayatanlardır. Ama başka bir alternatif var: O alternatif ise kamuculuktur, kooperatifçiliktir! Üretimde kooperatifçilik, dağıtımda kooperatifçilik, satışta kooperatifçilik!” dedi.

Rahvancıoğlu, kooperatifçiliğin tüccarların acentesi konumundaki rejim partileri ile değil, emekten ve üretimden yana bir parti olan Bağımsızlık Yolu ile mümkün olacağını söyledi.