Reddediyoruz Platformu: Davayı Destekliyoruz

(24.03.2015)

“Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 70 sivil toplum örgütü olarak bir araya gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında yapılan “Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”yı reddettiğimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Ülkemizde gençlik, kültür ve spor alanlarında büyük olanaksızlıklar içerisinde çalışmalar yürüten demokratik ve özerk birçok sivil toplum örgütü vardır. Bu örgütlerin gösterdiği çabaların sürekli kılınması için verilecek destek elbette önemlidir. Ancak katkı yapacağı iddia edilen herhangi bir desteğin amacı ve niteliği, Kıbrıslı Türklerin özgür iradesini, ülkeleri üzerinde söz sahibi olma hakkını göz ardı etmemelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında yapılan “Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”nın hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı, bütün tartışmalara rağmen, hala toplum ile doyurucu bir şekilde paylaşılmamıştır. Bu durum, anlaşmanın gençlik, kültür ve spor alanlarında toplumun demokratik ve kültürel tercihlerine aykırı unsur ve etkiler yaratabileceğine dair yaygın kaygıları daha da arttırmıştır. Bu yetmezmiş gibi, hükümet söz konusu anlaşmayı Meclis iradesini devre dışı bırakan ve bu anlamda Anayasa’ya aykırı olan bir yöntemle yürürlüğe koymaya kalkışmıştır.

Halkın iradesinin yok sayılmasına yol açan ve aynı zamanda toplumun bir çok kesiminde her alana yayılmaya başlayan Kıbrıslı Türklerin asimilasyonu politikasına hizmet ettiği yönünde ciddi bir endişe yaratan bu basiretsizlik karşısında susmayacağız. Bu doğrultuda konunun muhatabı olan siyasilerle temasa geçmek yanında, sokakta da bahsi geçen anlaşmanın ortadan kaldırılması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Tüm bu gerekçeler ışığında, TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler ile TDP ve BKP’nin Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davayı destekliyoruz. Söz konusu davayı sadece desteklemekle kalmayacağımızı, ayrıca her safhasında takipçisi olacağımızı ve ilerleyen günlerde gerekli görülmesi durumunda ilgili sivil toplum örgütlerinin de dava açabileceği bilgisini kamuoyuna duyururuz.

Reddediyoruz Platformu

Leave a Comment