Reddediyoruz!

(07.06.2016)

“12 Mart 2014 tarihinde DP – CTP BG hükümeti döneminde imzalanan ve yoğun uğraşlar sonucu yürürlüğe giremeyen “Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ile faaliyetlerine ilişkin anlaşma” UBP – DP hükümetince hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu anlaşma Kıbrıslı Türklerin asimilasyonuna yönelik atılan bir adımdır.

Bizler yaşanılabilir bir Kıbrıs’ın her kesimin kendi kültürünü, geleneğini ve göreneğini yaşatabildiği, farklı gelenek ve göreneklere saygı duyulduğu ve bir kültür harmonisi içerisinde yaşamımızın sürdürülmesinden yana taraf olduğumuzu belirtmek isteriz.

Söz konusu anlaşma bizlerin kendi kurumlarımızda söz hakkımızın elimizden alınıp yok sayıldığı bir gelecek inşa etmektedir.

Bu anlaşma ile birlikte;

 

 1. a) KKTC de ki Spor ve Gençlik daireleri işlevsiz bırakılacak.
 2. b) Tüm proje ve uygulamalar bu ofis tarafından belirlenecek.
 3. c) Ofisin başına Türkiye Cumhuriyeti’nden bir başkan atanacak.
 4. d) Ofis içerisinde çalışacak olan bütün personellerin istihdamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenecek.
 5. e) Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek yetkililere diplomatik dokunulmazlık verilecek.
 6. f) Tüm gençlik kampları ve yeni yapılacak kamplar ayrıca bu kampların işletmesi ofise devredilecek.
 7. g) Tüm spor tesisleri ve yeni yapılacak tesislerin işletmesi bu ofise devredilecek.
 8. h) Projeler KKTC tarafında sunulsa da, ofis uygun bulduklarını uygulayacak.
 9. i) KKTC’de var olan yurtların ve ileride yapılacak olan yurtların irade ve izinleri bu ofise devredilecektir.
 10. j) Ofisin istediği tüm bilgileri KKTC devleti olarak vermekle yükümlü olunacak.
 11. k) Projelere veya ofisin çalışmalarına KKTC olarak hiçbir engelleyici şart konulamayacak.
 12. l) Bu anlaşma bir taraf tarafından iptal edilmediği her beş yılsonunda beş yıl daha uzayacak.

 

Bütün bu maddelerin ışığında bizler, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve var olan bütün birey, örgüt, kurum ve kuruluşları partizanlıktan ve bireysel kaygılarından arınmış bir şekilde bu mücadeleden yana taraf olmaya çağırıyoruz. Biliyoruz ki eğer geleceğimizin ve kültürümüzün bizden sonraki kuşaklara miras kalmasını istiyorsak, kendi kendimizi yönetmek zorundayız. Bu mücadeleye taraf olmamak, geleceğimizi başka bir devletin hükümetine teslim etmek anlamına gelir.

Ancak bizler gençliğimizi ve geleceğimizi teslim etmeyecek, aksine sahip çıkacağız. Bu yüzden de bugün bu yasanın görüşüleceği meclis alt komitesinde bulunan vekilleri bu yasaya hayır demeye çağırıyoruz. Ülkemizin geleceği, irademiz bu vekillerin elindedir. Ancak bu yasayı geçirmek isteyenlere karşı bizler direneceğiz. Ve geleceğimize sahip çıkmak için tüm halkı bu yasaya karşı sokağa çağırıyoruz.

 

Reddediyoruz Platformu:

Toplumcu Demokrasi Partisi, TDP Gençlik Örgütü, BARAKA Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Toparlanıyoruz, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Halk Sanatları Derneği (HASDER) , HASDER Gençlik Kulübü, Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER), Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Kıbrıs Havaları Derneği, Gençlik Merkezi Birliği,Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş), Yeşil Barış Hareketi, Lefkoşa Folklor Derneği (FOLKDER), Çağ – Sen, Alayköy Folklor Derneği, Dördüncü Duvar Düşünce Derneği, Feminist Atölye (FEMA), Dayanışma, MAGEM, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD), Güzelyurt Atılımcı Sanat Derneği (GASAD), Sevgi Çiçeği Derneği (SEÇDER), Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi, TDP-Tocek, Özgür Adımlar Kültür Sanat Derneği, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, Tabipler Birliği, Tango Cyprus, EMAA, Eczacılar Birliği, Türk-Sen, DAÜ-SEN, BKP, Gençlik Kampları Gönüllü Liderleri, EL-SEN, BORAN Kültür Merkezi, KAYDER, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, KTAMS, Lefkoşa Sanat Tiyatrosu, Mağusa İnisiyatifi, Biyologlar Derneği, Kuir Kıbrıs, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD)

Leave a Comment