Rengimizle, Neşemizle, Çeşitliliğimizle Sokakdayık! Hazırık, Burdayık!

(16.05.2016)

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerle ilgili ayrımcılığa; fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı durma ve eylem günü olan 17 Mayıs’ı ülkemizde ilk kez bu yıl”17 Mayıs Homofobi Karşıtlığı Günü Organizasyon Komitesi” olarak düzenliyor ve 17 Mayıs haftasında “Hazırık!” sloganıyla yola çıkıyoruz.

Ülkemizde eşcinsel ilişkiyi “doğaya aykırı suç” kapsamında değerlendiren Fasıl 154 Ceza Yasası’nın değişmesinin üzerinden iki yıl geçti. Buna rağmen erkek egemen toplum tarafından istikrarlı bir şekilde korunan geleneksel ‘aile’ kavramı,sosyal kurumlar ve devlet organları tarafından yeniden üretiliyor ve eşcinsellik halen bir hastalık olarak görülüyor.

Toplumumuz bir taraftan LGBTİ bireylere yönelik homofobik söylemlerine devam ederken bir taraftan da açık görüşlü olduğunu iddia ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Kıbrıs’ın kuzeyinde de homofobi, transfobi ve cinsiyetçi söylemler kültür içindeki yerini koruyor ve her gün yeniden üretiliyor. Son yıllarda gerçekleşen yasa değişiklikleri LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmayı hedeflese bile, LGBTİ bireyler günlük yaşamlarında nefret söylemine, fiziksel şiddete ve psikolojik baskıya maruz kalmaya devam ediyor. Ülkemizde sağ siyaset, topluma dair her sorunu görmezden geldiği gibi, toplumsal cinsiyeti ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığı da tamamen yoksayıyor. Sol ise kendini bölünmüşlük ve barış algısı üzerinden kurarken toplumsal cinsiyete dair sorunları geri plana atıyor ve”Daha büyük sorunlarımız var!” gerekçesiyle erteliyor.

Biz “17 Mayıs Homofobi Karşıtlığı Günü Organizasyon Komitesi” olarak bu yıl ilk kez yirmi iki dernek, sivil toplum örgütü, sendika ve bağımsız aktivistler olarak bir araya geldik ve “LGBTİ Bireyler Vardır!” diyoruz. “Toplum buna hazır değil.” itirazlarına karşı “Hazırık!” diyoruz. Yargının eşitlik ve adalet temelindeçalışması, yaptırımları takip etmesi, homofobik ve ayrımcı davranışları caydırıcı cezalarla ve mesajlarla işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Bununla birlikte yasaların ancak toplumsal dönüşümle karşılık bulabileceğini biliyoruz ve bu nedenle aile ve eğitim politikalarında, yenilikçi ve çeşitliliği kabul eden kültürel ve sosyal bir reform gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ görünürlüğünü artırmak, homofobi, transfobi ve bifobiye karşı birlikte mücadele etmek için 17 Mayıs haftasında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 15 Mayıs’ta Mağusa’da piknikle başlayacak olan etkinliklerimiz;slogan atölyesi, bando atölyesi, film gösterimleri ve panellerle devam edecek ve 21 Mayıs günü saat 17.30’daDereboyu Caddesi,Suitex önünden başlayacak yürüyüşle son bulacak.

Adamızın dört bir tarafından herkesi Kıbrıs’ı gökkuşağı renklerine boyamaya, dayanışarak özgürleşmeye ve 21 Mayıs’ta sloganlarımızla, renklerimizle ve çeşitliliğimizle “Sokakdayık! Hazırık! Burdayık!” demeye davet ediyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşeni olan;DAÜ-SEN, Envision Diversity, Feminist Öğretmen İnisiyatifi, MAGEM, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Tabipler Odası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Mülteci Hakları Derneği, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, POST-RI, TDP-TOCEK, YKP-Fem ve Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ-Unicorn,TDP-Gençlik, Yeşil Barış Hareketi ve bağımsız aktivistler.

Leave a Comment