Savaşa Hayır!

(05.12.2015)

İngiliz üslerinin Suriye hava saldırılarında kullanılmasına ilişkin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen gençlerden iki toplumlu basın açıklaması ve eyleme çağrı…

Bu bir çağrıdır; Barıştan, demokrasiden, insan haklarından, silahların toprak altına gömülüp bir daha gün yüzüne çıkmayacağı bir dünyadan yana taraf olup, birlikte haykırmak isteyenlere.

Gün geçmiyor ki genelde Dünya’da özelde Orta Doğu’da bir insanlık suçu ile karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki Orta Doğu’da söze barış ve demokrasi sloganları ile ülkeler işgal edilmesin. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Parlamentosu’nda alınan karar ile beraber adamız bir kez daha bir savaş gemisi yerine konmuştur. Suriye halkının şu anda daha fazla askeri operasyona değil kitap, oyuncak, sağlık malzemesi gibi yardımlara ihtiyacı var.

Kıbrıs’ın tarihsel sürecini ve gelişimini göz önüne aldığımız zaman Birleşik Krallığın etkilerini görebiliyor ve günlük yaşantımızda da hissedebiliyoruz. Adamız, İngiltere’nin bu ada üzerinde varlığını sürdürebilmesi adına bölünmüş, üslerini kaybetmemesi adına ise Kıbrıslılar birbirine kırdırtılmıştır. Ancak bugün geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkararak birleşebiliyor, barıştan, demokrasiden, insan haklarından yana taraf olup, birlikte ve yüksek sesle haykırabiliyoruz. Özelde Kıbrıs’ta ve genelde tüm dünyada barışın engellenemeyeceğini biliyoruz.

21. Yüzyılda bile Birleşik Krallığın post-kolonyal politikalarıyla yüzleşmek zorundayız. Kıbrıs adası ne NATO’nun ne de başka bir ülkenin savaş gemisi değildir ve olmayacaktır. Kıbrıs adası ülkelerin bölgesel çıkarları doğrultusunda kullanılabilecek bir üs değildir ve olmayacaktır.

İngiliz üslerinin dünyanın herhangi bir yerine karşı askeri operasyonlarda kullanılmasına Kıbrıslılar olarak açıkça karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca iki toplumun liderlerini görüşmelerde İngiliz üslerinin ve tüm diğer yabancı konuşlanmaların statüsünü tartışmaya ve değiştirmeye davet ederiz.

Coğrafya kaderdir ve biz kaderimizi başkalarının yazmasına izin vermeyeceğiz. Coğrafyamız olan Orta Doğu’da politik ve coğrafik çıkarlar doğrultusunda yaratılan katliamlara sessiz kalmayacağız, coğrafyamızda çocukların ölmesine, petrol ve kar maksimizasyonu çabası ile toplumların sürüler halinde yönetilmesine, üretimden ve sorgulamaktan uzaklaştırılmasına izin vermeyeceğiz.

Bizler bu bölünmüş adadan, bütün dünyaya barışın nasıl sağlanabileceğinin bir örneğini oluşturacağız.

Gelin bugün saat 14:00’da, Lefkoşa Lokmacı Barikatı Ara Bölgede birlikte haykıralım: Savaşa Hayır!

Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, BKP Gençlik Meclisi, TDP Gençlik, EDON.

Leave a Comment