Savaşın Kaybedeni Halklar

“Adamızın 100 kilometre yakınında on yıla yakın bir süredir süren bir savaş var. Bu savaş insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan biridir. Küçük bir coğrafyada Suriye haritasında Birinci Dünya Savaşı’ndaki kayıplardan daha fazla can kaybının yaşandığı küçük bir paylaşım savaşı yaşanmaktadır. Bu savaş uzun süredir ÖSO gibi gerici, cihatçı taşeron yapılar üzerinden yürütülmektedir. Burda bir tarafında AB ve ABD emperyalizminin , diğer tarafında ise Rusya tarafından desteklenen devletlerin oluşturduğu emperyal bloğun olduğu bir savaş yaşanmaktadır. Bugün yaşanan olaylar göstermektedir ki savaşlar taşeronlar eliyle değil doğrudan emperyalistler tarafından sürdürülmektedir. Bu küçük ada da şu anda savaşta bir yüzen üs olmuştur. İngiliz Tornado uçaklarının Ağrotur üstünden kalkmasıyla savaşın bir parçası haline getirildi. Biz Bağımsızlık Yolu olarak adamızın bir savaş üssü olmasına, uçak gemisi olmasına karşı tavrımızı belirtmek isteriz, bu savaşın kazananı halklar olmayacaktır. Bu savaşın kaybedeni bizler olacağız, insanlık olacaktır. Yaşananlar göstermektedir ki savaş coğrafyamızı da içine alacak şekilde devam etmektedir. İngiliz üsleri adamızın içindedir.”

Bağımsızlık Yolu

Mustafa Keleşzade