Şehir Plancıları Odası Bağımsızlık Yolu’nu Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ve beraberindeki heyet Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti. Ziyarette “Mağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı” başta olmak üzere ülkemizdeki imar planları, ekolojik duyarlılık ve kamusal fayda çerçevesinde irdelendi.

Şehir Plancıları Odası’ndan gelen heyet, Bağımsızlık Yolu üyelerine 2018 yılından günümüze dek yaşanan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi ve imar planları süreci hakkında bilgi verdi. Yaşanan usulsüzlüklerin ve hukuksuzlukların yanı sıra, imar planlarının amacından saptırıldığının da altı çizildi.

2021 İmar Planı’nda yapılan değişiklikler ile doğal alanların, tarım arazilerinin imara açıldığına, planın neredeyse plansızlık boyutuna varan ve belirli kesimlerin çıkarını gözetmekten öteye gitmeyen bir hal aldığına vurgu yapıldı.

Bağımsızlık Yolu yürüttüğü mücadele ile, mahkemeden defalarca ara emri aldırarak, bölgede usulsüz planların devreye girmesine engel olan Şehir Plancıları Odası’na destek belirtirken, bölgedeki üretimin teşvik edilmesi için uygulanması gereken tarım ve hayvancılık politikalarının önemini hatırlattı.

Ekonomik gelişimin inşaat ve rant olmadığı konusunda Şehir Plancıları Odası ile hemfikir olduğunu belirten Bağımsızlık Yolu, Şehir Plancıları Odası’na sermaye kesiminin çıkarlarına göre tasarlanan ve yaratacağı ekolojik talan ile bölgenin pek çok değerini yitirmesine sebeb olacak 2021 İmar Planı’na karşı mücadele edeceğini belirtti.