Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun Kumarhane Park Yeri Olarak Kullanılması Kabul Edilemezdir!

Değerli Basın Emekçileri, değerli halkımız,

Bugün buraya Lefkoşa’nın en eski ve köklü ilkokullarından Şht Ertuğrul İlkokulu bahçesinin kumarhane park yeri olarak kullanımına izin veren uygulamayı ve okullarımızın bu duruma gelmesini neden olan Eğitim Bakanlığını protesto etmek için bulunuyoruz.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü olarak Lefkoşa’da bulunan okullarda ‘kayıt harcı’, ‘kırtasiye parası’, ‘yardımcı öğretmen parası’, ‘aidat’ gibi isimlerle para karşılığı öğrencileri okula kaydetmek için verilmesini zorunlu tutulmasını kayıt dönemi protesto ederek ücretsiz, kamusal eğitim hakkının bu uygulamayla ihlal edildiğini dile getirmiştik.

Anayasanın 59. Maddesinde Öğrenim ve Eğitim Hakkı başlığıyla, devletin kamusal, ücretsiz eğitim hizmeti vermesi anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir.

Devlet okullarının ihtiyaçlarını karşılamak ve altyapısını sağlamak yasal görevi olan Eğitim Bakanlığı bu görevini yerine getirmeyerek görevini suistimal etmektedir.

Eğitim Bakanlığı’nca eğitim yılı için gerekli ihtiyaçlar temin edilmediğinden bu sorunu kendilerince çözmek adına Şehit Ertuğrul İlkokulu Okul Aile Birliği’nin Okul İdaresi ile okul bahçesinin kumarhane park yeri olarak fiilen kiralaması kabul edilemezdir.

Ülkemizin kumarhane ve bet ofislerle dolu olmasından en çok gençler olumsuz yönde etkilenmekte, kumar alışkanlığının sonucu olarak borç batağına sürüklenen pek çok kişinin sosyal ve ekonomik yaşamı mahvolmaktadır.

Hal böyleyken, bir okulun yanında kumarhane olmasının kendisi bile abesle iştigaldir. Devlet çocuklarımızı ve gençlerimizi kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, sanatsal, kültürel, sportif faaliyetler gerçekleştirebilecekleri kamusal alanlar yaratması gerekirken çocukların ilkokul ihtiyaçlarını karşılamak için bir kumarhaneye muhtaç bırakması özelde Eğitim Bakanının genelde ise hükümetin ne kadar çarpık bir toplum düzenine bizi ittiğinin göstergesidir.

Şehit Ertuğrul İlkokulu başta olmak üzere devlet okullarımızın ihtiyaçlarının Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması ve kamu vicdanını yaralayan bu çarpık uygulamaya bir an önce son verilmesi için Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü olarak çağrıda bulunuyoruz.

Tüm bunlar yanında, devlet okullarının Okul Aile Birlikleri’ni okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için tamamen gayrıyasal ve etik olmayan çözümler üreterek kol kırılır yen içinde kalır tavrından bir an önce uzaklaşarak anayasal hak olan ücretsiz, kamusal eğitim hizmetinin devlet tarafından karşılanmasını sağlamak için sorunlarını kamusal olarak ifade etmeye davet ediyoruz.

Ücretsiz, kamusal eğitim anayasal haktır! Eğitim Bakanlığının görevi bu temel hakkın kullanılmasını sağlamaktır.

Bağımsızlık Yolu Lekfoşa Bölge Örgütü