Sendikal Bürokrasinin Uzlaşısı Bizim Uzlaşımız Değildir

Halkın inisiyatifiyle oluşan bir başkaldırı daha ne yazıktır ki Sendikal Platform’un müdahil olması sonucu sönümlenmiş ve halk nazarında hiçbir meşruluğu kalmamış bir hükümete sendikalar boyun eğmiştir.

“Öğrencilerin samimi kaygı ve öfkeleriyle örgütlenen bu direnişi hiçbir sendika ya da siyasi örgüt temsil etmemektedir”

Öğrencilerin samimi kaygı ve öfkeleriyle örgütlenen bu direnişi hiçbir sendika ya da siyasi örgüt temsil etmemektedir. Öğrencilerin haklı eylemliliğiyle yaratılan toplumsal dinamizmi Sendikal Platform’un gasp etmesinden ve “toplumsal uzlaşı” adı altında kendi zümresel çıkarları doğrultusunda hükümetle anlaşmasından duyduğumuz rahatsızlığı paylaşmak isteriz.

“Emek mücadelesinin mevcut bürokratikleşmeden kurtulması özel sektörde sendikalaşma talebini daha da yükselteceğiz”

Sendikacılığın bürokratikleşmesi, hantallaşması ve zümresel çıkarlara odaklı hareket etmesinin halka zarar verdiğinin bilinciyle sendikaları özeleştiriye davet ediyoruz. Ayrıca emek mücadelesinin mevcut bürokratikleşmeden kurtulması için özel sektörde sendikalaşma talebini daha da yükselteceğimizi belirtiriz. Özel sektör çalışanlarının çocuklarının karanlıkta okula gitmeye devam edeceği bir uygulamaya “uzlaşı” diyen sendikacılık anlayışını yıkacak olan özel sektörün örgütlülüğüdür.

Halkın haklı direnişi karşısında duracak iktidar yoktur. Gençlerin ve halkın haklı tepki ve taleplerinin mesai saatlerine indirgenmesi çabası başarılı olamayacaktır. Saatler geri alınmalı, yol güvenliği için acil ve kapsamlı program hazırlanmalı, hükümet özür dileyip istifa etmelidir.

Bağımsızlık Yolu