Sendikasız İşçi Çalıştırmak Yasaklansın

Gerek Kıbrıs sorununun doğurduğu belirsizlik, gerekse de narenciyenin gerilemesiyle birlikte ekonomik canlılığını yitiren ve bir ekonomik kalkınma hamlesine ihtiyaç duyan Omorfo bölgesi, bunun yerine rantın yeni merkezi haline gelmiştir. Omorfo’nun sahip olduğu ekonomik potansiyele ve bu potansiyelin somut projelerle nasıl hayata geçirileceğine ilişkin pek çok çalışma olmasına karşın, Omorfo’da inşaat-merkezli, ranta dayalı ve bir avuç kişiyi zengin edip bölge halkına çok az getirisi olacak olan işlere girişilmiştir. Omorfo’daki bu yeni yapılanmalar her ne kadar bölgeye yatırım gibi görünse de sadece kâr amacı güden, bölge halkının üretimine katkısı olmayan ve bölgedeki tarım, doğa ve yaşam alanları planlanmadan yapılmaktadır. Bu da hem kentin refah çerçevesinde kalkınmasının önüne geçmekte, hem plansız bir kentleşmeyi teşvik etmekte hem de ekolojik tahribata sebep olmaktadır. Dahası; aşırı, plansız ve ranta dayalı yapılanma inşaatlardaki kontrolsüzlüğü yaratmakta ve denetimsizlik emekçilerin kötü şartlar altında, güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılmasını getirmektedir. “İş kazası” adı altında Omorfo’da yaşanmaya başlananlar ise emek-sermaye çelişkisinin doğallığında, maliyetler düşük tutulmak için patronlar tarafından iş güvenliği alınmaması ve devlet denetleme mekanizmalarının diğer bölgelerde olduğu gibi bölgemizde de çalışmamasından dolayıdır.

Bağımsızlık Yolu olarak biliyoruz ki; geçtiğimiz Cumartesi günü inşaattan düşerek belini kıran emekçi Hamza Tosun’un da, iki hafta önce inşaat iskelesinden düşen ve yoğun bakımda hayat mücadelesi veren emekçi Doğan Şahan’ın da başına gelenler “iş kazası” diye adlandırılamaz. Bugün özel sektör emekçilerinin hayatlarını etkileyen çalışma saatleri, denetimsiz ve kötü çalışma ortamları, sendikasız, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılma gibi faktörlerin düzelmesi ancak emekçilerin sendikalaşması ile mümkündür. Bu yüzdendir ki, Bağımsızlık Yolu olarak kurulduğumuz günden beri özel sektörde sendikalaşmayı savunmakta ve bu doğrultuda mücadele vermekteyiz. Bağımsızlık Yolu olarak hazırlamış olduğumuz “sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarımız 16 aydır mecliste bekletilmektedir. İvediliği alınmayan yasa tasarısı yüzünden, özel sektör emekçilerinin hayatlarını etkileyecek durumlarda dahi haklarını savunabilecek örgütlülüğün olmamasından dolayı birçok emekçi güvencesiz çalıştırılmaktadır. Bu durum ise, bölgemizde kötü koşullarda çalışan özel sektör emekçilerinin yanında, inşaatların artışıyla birlikte, “iş kazalarının” da ortaya çıkmasını beraberinde getirmeye başlamıştır. Bugüne kadar ülkemizin diğer bölgelerinde gerçekleşen ve gazetelerden okuduğumuz “iş kazalarına”, artık kendi bölgemizde de bizzat tanıklık etmeye başlamaktayız. Bu duruma daha en başından müdahale edilmesi, iş cinayetlerinin bölgemizde de bir rutin haline gelmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi belirtmek isteriz. Bizler, çalışanların gerek iş güvenliği, gerekse de çalışma haklarıyla ilgili temel ihtiyaçlarının sendikalaşmak olduğunun bilinciyle, buradan bir kere daha sesleniyoruz:

Sendikasız İşçi Çalıştırmak Yasaklansın!

İş Kazası değil, İşçi Cinayeti!

Özel Sektöre Sendika!

Sermayeden Değil Emekçiden Yana Bir Yönetim!

 

Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü(a)

Celal Özkızan

Bağımsızlık Yolu Üyesi

Leave a Comment