Servet Vergisi İçin Cuma Gün Eylemdeyiz

Durmaksızın devam eden zamlar karşısında giderek fakirleşmekteyiz. Yaşanan krizin faturası başta özel sektör emekçileri olmak üzere, küçük esnaf, üretici, meslek sahipleri ve kamu emekçilerine kesilmekte; ultra zenginler bu krizde de kârlarına kâr katarak zenginleşmeye devam etmektedirler. Bu koşullar altında, Bağımsızlık Yolu olarak sendikalar tarafından çağrısı yapılan grev ve eylemleri desteklediğimizi, bu eylemlerin sınıfsal boyut kazanarak büyümesi için sahada olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Halkın her geçen gün yoksullaştığı bu rejimin değişmesinin zamanı gelmiştir. Kamucu politikalar geliştirilmeli, kamusal hizmetler güçlendirilmeli; eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi hayati alanlara kamusal yatırımlar yapılarak halkın alım gücü yükseltilmelidir. Asgari Ücret en düşük kamu maaşına eşitlenmeli ve iki aylık periyotlarla hayat pahalılığı oranında güncellenmelidir. Tüm bunların yapılması için, zaten bedel ödemiş ve ödemekte olan emekçi kesimler değil; bugüne kadar saçının teline bile zarar gelmemiş ultra zenginler elini taşın altına koymalıdır. Gerekli kaynak ultra zenginlerin yatları, katları, özel uçakları, şişkin banka hesapları ve dokunulmadan duran servetlerinde mevcuttur. Bağımsızlık Yolu bugüne kadar teşvikler, hibeler, muafiyetler ve vergi aflarıyla semirtilen ultra zenginlerden servet vergisi alınarak halka kamusal güvence sağlanmasının mümkün olduğunu vurgular.

Yaşadıklarımız bir beceriksizlik, iş bilmezlik, cesaretsizlik, cahillik ürünü değil; tam aksine ultra zenginlerin daha çok kâr etmesi için planlanmış, bilinçli politikaların ürünüdür. Halkın yoksullaşmasının sebebi, zenginlerin daha da zengin olma arzusu, rejim partilerinin de bu zenginlerin çıkarlarını gözetmesidir. Bu politikaları tersine çevirmek de emekçi iktidarı ile mümkündür. Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, bu rejimi yönetmeye değil; değiştirmeye taliptir ve halkımız ile birlikte mücadele etmeye kararlıdır.

Tüm halkımızı, üyelerimizi ve sempatizanlarımızı; 1 Nisan Cuma gün gerçekleşecek eylemde sınıf mücadelesini büyütmeye, Bağımsızlık Yolu saflarında buluşmaya çağırıyoruz.

Bağımsızlık Yolu

Emekçinin Partisi